Tournament Information

Date: Nov 18 - 21, 2016
Venue: Bo'ao Asia Forum Hotel Boao, China
Buy-in:
Prize: ¥100,000
Entries: 141

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Shenli Jiang $1,981 ¥13,650
2nd Lin Xu $1,981 ¥13,650
3rd Rui Yu $1,981 ¥13,650
4th Xiaofeng Cui $1,981 ¥13,650
5th Nan Yang $1,981 ¥13,650
6th Eileen Fengjiao Wang $1,981 ¥13,650
7th Changsheng Xie $566 ¥3,900
8th Fan Fang $421 ¥2,900
9th Jiping Xin $290 ¥2,000
10th Chao He Wang $247 ¥1,700
11th Chen Hongbin $247 ¥1,700
12th Jin Tian $247 ¥1,700
13th Xi Yang $203 ¥1,400
14th Haoyang Deng $203 ¥1,400
15th Tao Fan $203 ¥1,400