Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Victor Cheprakov $12,386
2nd Valeriy Karaban $9,155
3rd Sergey Vladimirov $5,924
4th Pavel Butko $4,308
5th Mikhail Dubeyko $3,500
6th Evgeniy Martinkevich $2,693
7th Olga Kalinina $2,154
8th Vyacheslav Novoselov $1,616
9th Valeriy Skudar $1,346
10th Egor Lapitskiy $1,077
11th Rinat Enkov $1,077
12th Artem Dobrovolskiy $1,077
13th Ilya Gulevich $1,077
14th Vyacheslav Kuznetsov $1,077
15th Aleksandr Shestakov $808
16th Aleksey Veselov $808
17th Oleg Shalaumov $808
18th Evgeniy Strelkov $808
19th Gleb Litskiy $539
20th Serhiy Blyznyuk $539
21st Egor Pekel'nik $539
22nd Dmitriy Medvedev $539