Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Aleksey Mazanik $2,380
2nd Leonid Romenskiy $1,686
3rd Sergey Sotnikov $1,190
4th Denis Kundalev $893
5th Fedor Popov $694
6th Aleksandr Burtsev $595
7th Artem Kostyukovich $496
8th Kirill Ponomarenko $397
9th Oleg Emelyanov $298
10th Dmitriy Laveryichev $248
11th Egor Lapitskiy $248
12th Ilya Fridman $198
13th "Anonymous" Unknown $198
14th Dmitriy Sharpov $198
15th Boris Andreev $198