Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: Jul 14 - 24, 2017
Venue: EMIR Casino Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em - Super Knockout (Jul 19, 2017)
Buy-in: $115 + $14
Prize: $15,862
Entries: 143

Other Events

Jul 14, 2017 No Limit Hold'em - Welcome Event $64 + 13
Jul 14, 2017 Pot Limit Omaha Hi/Lo $225 + 25
Jul 14, 2017 No Limit Hold'em - Grand Event $120 + 15
Jul 15, 2017 Pot Limit Hold'em $64 + 13
Jul 15, 2017 5 Card Pot Limit Omaha $225 + 25
Jul 16, 2017 No Limit Hold'em - Ultra Turbo Deepstack $64 + 13
Jul 16, 2017 No Limit Hold'em - Big Ante $275 + 30
Jul 17, 2017 No Limit Hold'em - Warm Up $360 + 40
Jul 17, 2017 No Limit Hold'em - Heads-Up $142 + 16
Jul 18, 2017 No Limit Hold'em - Bounty $270 + 30
Jul 18, 2017 No Limit Hold'em - High Roller $383 + 27
Jul 19, 2017 Pot Limit Omaha $270 + 30
Jul 19, 2017 No Limit Hold'em - Super Knockout $115 + 14
Jul 20, 2017 No Limit Hold'em - BPT Poker Classic $64 + 13
Jul 20, 2017 No Limit Hold'em - Top Event $450 + 50
Jul 21, 2017 No Limit Hold'em - Main Event $273 + 27
Jul 22, 2017 No Limit Hold'em - F1 Event $360 + 40
Jul 23, 2017 No Limit Hold'em - Turbo Deepstack $64 + 13
Jul 23, 2017 Open Face Chinese Pineapple $225 + 25
Jul 24, 2017 No Limit Hold'em - Knockout Event $145 + 15

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Marina Usnich $2,351
2nd Jenya Gavrilovich $2,149
3rd Dmitriy Medvedev $1,330
4th Mark Petrov $1,331
5th Kirill Kovalev $853
6th Kirill Evtuh $683
7th Lorentas Kibilda $546
8th Vladimir Sheenkov $410
9th Viktor Savelev $418
10th Aleksandr Kalach $324
11th Anton Fomin $376
12th Aleksandr Bryancev $222
13th Maksim Gaityukevich $273
14th Pavel Kireev $282
15th Yuriy Vorobey $282
16th Yan Birg $436
17th Oleg Sergeev $230
18th Sergey Borodin $128
19th Gennadiy Semenov $206
20th Aleksandr Linev $103
21st Inessa Teologova $206
22nd Nikolai Kovalev $51
23rd Shamshod Niyatbekov $154
24th Arsenii Svitelskii $51
25th Yauheni Sheinin $154
26th Denis Kundalev $51
27th Dmitriy Ulyanko $51
28th Aleksandr Ushakov $51
29th Oleg Mikulich $103
30th Aleksandr Plyacok $51
31st Dmitriy Voznesenskiy $51
32nd Oleg Suharev $103
33rd Maksim Koleda $103
34th Vitaliy Novikov $103
35th Aleksandr Ivanyuh $51
36th Sergey Tyurin $103
37th Igor Zhilinskiy $206
38th Sergey Kolyakov $51
39th Anton Pivovarov $26
40th Vadim Margolin $103
41st Sergey Pakhomov $51
42nd Marat Nurutdinov $154
43rd Artur Malashkevich $51
44th Aleksandr Kontsevoy $103
45th Ivan Korzhenko $51
46th Mihail Tochilin $103
47th Anton Osovskiy $51
48th Gennadiy Deylik $51
49th Nikita Linchik $51
50th Andrey Skvortsov $51
51st Aleksandr Kalinkin $51
52nd Sergey Vaschilko $103
53rd Sergei Nolde $51
54th Aleksandr Sokolovskiy $77
55th Aleksandr Shestakov $51
56th Sergey Kalachev $51