Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Sergey Belous $2,387
2nd Timofey Lyashenko $1,880
3rd Aleksandr Sakun $1,343
4th Alexander Orlov $827
5th Dmitry Egorov $785
6th Ilya Fridman $640
7th Aleksandr Burtsev $413
8th Ernestas Stalemekas $495
9th Daniil Shalaev $423