Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Kirill Vladimirov $2,088
2nd Dmitriy Medvedev $1,253
3rd Timofey Lyashenko $835