Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Ruslan Nesiev $2,496
2nd Kirill Denisenko $1,996
3rd Vasiliy Arzhannikov $2,196
4th Roman Yatsuba $892
5th Dmitriy Gnusaev $713
6th Vladimir Belyatskiy $624