Tournament Information

Date: Dec 2 - 11, 2017
Venue: EMIR Casino Minsk, Belarus
Buy-in:
Prize: $15,000
Entries:

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Ivan Babrika $5,000
2nd Vitaliy Polikarpov $1,000
3rd Igor Zhilinskiy $800
4th Arkadzi Azau $800
5th Siarhei Vashchylka $600
6th Sergey Perelygin $600
7th Aleksandr Kolendo $600
8th Ihar Stanislavets $600
9th Ilya Zuykov $600
10th Siarhei Mikhnovich $400
11th Sergey Kamuz $400
12th Kiryl Zakharau $400
13th Dzmitriy Sidorko $400
14th Maksim Luzgin $400
15th Oleh Udovenko $400
16th Dzmitryi Kurlenia $200
17th Natan Chauskin $200
18th Sergey Pakhomov $200
19th Maxim Frishberg $200
20th Armenak Abgharyan $200
21st Siarhei Narozhny $200
22nd Aleh Baravyi $200
23rd Anatoliy Zlotnikov $200
24th Jenya Gavrilovich $200
25th Dzmitry Lianeuski $200