Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Zhiqiang Qian $241,420 ¥1,600,000
2nd Hu Ling Fei $165,976 ¥1,100,000
3rd Cheng Bei Li $105,621 ¥700,000
4th Huang Deng Dong $78,461 ¥520,000
5th Tang Ying $60,355 ¥400,000
6th Ke Chen $46,669 ¥309,300
7th Yuguang Li $39,230 ¥260,000
8th Suiyu Chen $30,931 ¥205,000
9th Peng Fu $22,633 ¥150,000
10th Xin Wu $18,106 ¥120,000
11th Junjie Zhang $18,106 ¥120,000
12th Jinbo Liu $18,106 ¥120,000
13th Bin Sun $15,088 ¥100,000
14th Yi Zhang $15,088 ¥100,000
15th Yahui Xu $15,088 ¥100,000
16th Jin Tian $12,071 ¥80,000
17th Zhongyao Li $12,071 ¥80,000
18th Chen Yuan $12,071 ¥80,000
19th Yuefeng Pan $10,260 ¥68,000
20th Deng Shuai Lu $10,260 ¥68,000
21st Shenyi Chen $10,260 ¥68,000
22nd Xuechun Hong $8,751 ¥58,000
23rd Hongzhi Dong $8,751 ¥58,000
24th Yinghan He $8,751 ¥58,000
25th Hengwei Luo $7,167 ¥47,500
26th Jianbo Zhou $7,167 ¥47,500
27th Xin Zhang $7,167 ¥47,500
28th Xiao Liu $6,080 ¥40,300
29th Ping Lin $6,080 ¥40,300
30th Xian Luo $6,080 ¥40,300
31st Xiaoming Fei $6,080 ¥40,300
32nd Chunlong Tu $6,080 ¥40,300
33rd Jie Zhong $6,080 ¥40,300
34th Shaochen Wang $6,080 ¥40,300
35th Wenzhi Liu $6,080 ¥40,300
36th Milashevskii Vasilii $6,080 ¥40,300
37th Kun Zhong $5,281 ¥35,000
38th Di Lu $5,281 ¥35,000
39th Xiao Xian $5,281 ¥35,000
40th Yidong Jin $5,281 ¥35,000
41st Liang Yi $5,281 ¥35,000
42nd Yilu Yuan $5,281 ¥35,000
43rd Peng Hao $5,281 ¥35,000
44th Tao Fan $5,281 ¥35,000
45th Hongliang Zhai $5,281 ¥35,000
46th Chen Hao $4,526 ¥30,000
47th Haoyu Xu $4,526 ¥30,000
48th Ji Yu $4,526 ¥30,000
49th Tao Wu $4,526 ¥30,000
50th Yongbo Guan $4,526 ¥30,000
51st Xu He $4,526 ¥30,000
52nd Jiapei Yu $4,526 ¥30,000
53rd Chen Hongbin $4,526 ¥30,000
54th Ai Guo Xu $4,526 ¥30,000
55th Xin Wu $4,224 ¥28,000
56th Yuanzhong Nie $4,224 ¥28,000
57th Guodi Yu $4,224 ¥28,000
58th Yunzheng Zhang $4,224 ¥28,000
59th Tao Yao $4,224 ¥28,000
60th Yuxin Ma $4,224 ¥28,000
61st Jing Cao $4,224 ¥28,000
62nd Jinjian Huang $4,224 ¥28,000
63rd Dong Chen $4,224 ¥28,000
64th Weicong Tang $3,847 ¥25,500
65th Guanyi Li $3,847 ¥25,500
66th De Li $3,847 ¥25,500
67th Yazhou Chen $3,847 ¥25,500
68th Xuefeng Chen $3,847 ¥25,500
69th "Anonymous" Unknown $3,847 ¥25,500
70th Xiaosheng Zheng $3,847 ¥25,500
71st Ming He $3,847 ¥25,500
72nd Yidi Cheng $3,847 ¥25,500
73rd Shi Cao $3,545 ¥23,500
74th Yunfan Li $3,545 ¥23,500
75th Fu Liang $3,545 ¥23,500
76th Ying Zhao $3,545 ¥23,500
77th Chongding Han $3,545 ¥23,500
78th Shuai Fan $3,545 ¥23,500
79th "Anonymous" Unknown $3,545 ¥23,500
80th Wei Han $3,545 ¥23,500
81st Li Peng $3,545 ¥23,500
82nd Minghao Wang $3,244 ¥21,500
83rd Jiancheng Li $3,244 ¥21,500
84th Xuming Qi $3,244 ¥21,500
85th "Anonymous" Unknown $3,244 ¥21,500
86th Hao He $3,244 ¥21,500
87th Fan Yang $3,244 ¥21,500
88th Zheng Shen $3,244 ¥21,500
89th Yin Liu $3,244 ¥21,500
90th Jinshan Liu $3,244 ¥21,500
91st Wang Jiaxiang $2,942 ¥19,500
92nd Ang Li $2,942 ¥19,500
93rd Hai Wang $2,942 ¥19,500
94th Chunrong Lu $2,942 ¥19,500
95th Yuchun Yang $2,942 ¥19,500
96th Haoxian Zhong $2,942 ¥19,500
97th Qiang Wang $2,942 ¥19,500
98th Eddy Gia Yiang Liang $2,942 ¥19,500
99th Fang Xing $2,942 ¥19,500
100th Mingqi Zhang $2,640 ¥17,500
101st Guancheng Wu $2,640 ¥17,500
102nd Daofen Li $2,640 ¥17,500
103rd Sun Fei $2,640 ¥17,500
104th Xiao Jialiang $2,640 ¥17,500
105th Jianbin Zhang $2,640 ¥17,500
106th Tianlei Yun $2,640 ¥17,500
107th Wu Sai $2,640 ¥17,500
108th Kepeng Li $2,640 ¥17,500
109th Yanfeng Wang $2,414 ¥16,000
110th Hui Du $2,414 ¥16,000
111th Hongjin Li $2,414 ¥16,000