Tournament Information

Date: Oct 13 - 29, 2017
Venue: City of Dreams Macau, Macau
Buy-in: HK$2,700 + HK$300
Prize: HK$445,230
Entries: 170

Other Events

Oct 13, 2017 No Limit Hold'em HK$1,350 + 150
Oct 13 - 15, 2017 No Limit Hold'em - Spadie Event HK$3,600 + 400
Oct 14, 2017 No Limit Hold'em - Re-Entry HK$900 + 100
Oct 15, 2017 No Limit Hold'em - Rebuy HK$440 + 60
Oct 15, 2017 No Limit Hold'em - KO HK$2,250 + 250
Oct 15 - 16, 2017 No Limit Hold'em - KO Championship HK$9,900 + 1,100
Oct 15 - 16, 2017 No Limit Hold'em - Shootout Championship HK$9,900 + 1,100
Oct 16, 2017 No Limit Hold'em - 6-Handed Championship HK$9,900 + 1,100
Oct 16, 2017 Pot Limit Omaha HK$2,250 + 250
Oct 16 - 17, 2017 No Limit Hold'em - 6-Handed HK$1,800 + 200
Oct 17, 2017 No Limit Hold'em - Deepstack HK$1,800 + 200
Oct 17 - 18, 2017 No Limit Hold'em - Deepstack Championship HK$9,900 + 1,100
Oct 17 - 18, 2017 Pot Limit Omaha - Championship HK$13,500 + 1,500
Oct 18, 2017 No Limit Hold'em - 50K HK$47,000 + 3,000
Oct 18, 2017 No Limit Hold'em - Re-Entry HK$1,800 + 200
Oct 18 - 20, 2017 No Limit Hold'em - Spadie Event HK$8,100 + 900
Oct 19, 2017 No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha HK$4,500 + 500
Oct 19 - 20, 2017 No Limit Hold'em - Re-Entry HK$2,700 + 300
Oct 20, 2017 No Limit Hold'em - Turbo Edition of the ACOP Warm-up HK$2,250 + 250
Oct 20 - 21, 2017 No Limit Hold'em - Rebuy Championship HK$2,250 + 250
Oct 20 - 22, 2017 No Limit Hold'em - ACOP Warm-Up HK$23,000 + 2,000
Oct 21, 2017 No Limit Hold'em - Bubble Rush HK$1,800 + 200
Oct 21, 2017 No Limit Hold'em - 10K HK$9,000 + 100
Oct 21, 2017 No Limit Hold'em - Deepstack HK$2,700 + 300
Oct 21 - 22, 2017 No Limit Hold'em - Ladies Asia Championship HK$8,100 + 900
Oct 21 - 23, 2017 No Limit Hold'em - Super High Roller HK$776,000 + 24,000
Oct 22, 2017 No Limit Hold'em - Turbo HK$2,700 + 300
Oct 22 - 23, 2017 No Limit Hold'em - Teams Championship HK$18,000 + 2,000
Oct 22 - 23, 2017 No limit Hold'em/Pot Limit Omaha - Championship HK$36,800 + 3,200
Oct 23, 2017 No Limit Hold'em - Hyper Turbo HK$2,700 + 300
Oct 23, 2017 No Limit Hold'em HK$4,500 + 500
Oct 23 - 28, 2017 PSLIVE No Limit Hold'em - Main Event HK$95,000 + 5,000
Oct 24, 2017 No Limit Hold'em - Flipout HK$900 + 100
Oct 24, 2017 No Limit Hold'em HK$3,600 + 400
Oct 24, 2017 No Limit Hold'em - Single Day High Roller HK$288,000 + 12,000
Oct 25, 2017 No Limit Hold'em - Flipout Championship HK$2,700 + 300
Oct 25, 2017 No Limit Hold'em HK$2,700 + 300
Oct 25 - 26, 2017 No Limit Hold'em - KO HK$4,500 + 500
Oct 26, 2017 No Limit Hold'em - Turbo HK$1,350 + 150
Oct 26, 2017 No Limit Hold'em HK$3,600 + 400
Oct 26 - 27, 2017 No Limit Hold'em HK$13,500 + 1,500
Oct 26 - 28, 2017 No Limit Hold'em - Mini High Roller HK$76,000 + 4,000
Oct 27, 2017 No Limit Hold'em HK$2,700 + 300
Oct 27, 2017 No Limit Hold'em - Turbo Championship HK$9,900 + 1,100
Oct 27, 2017 No Limit Hold'em - Turbo HK$2,250 + 250
Oct 27 - 29, 2017 No Limit Hold'em - High Roller HK$240,000 + 10,000
Oct 28 - 29, 2017 No Limit Hold'em - Megastack Championship HK$9,900 + 1,100
Oct 28 - 29, 2017 No Limit Hold'em - Closeout Spadie Event HK$9,900 + 1,100
Oct 28 - 29, 2017 No Limit Hold'em - Megastack HK$2,700 + 300
Oct 29, 2017 No Limit Hold'em HK$2,700 + 300

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Hon Cheong Lee $14,544 HK$113,500
2nd Xiaosheng Zheng $9,700 HK$75,700
3rd Xing Biao Zhu $6,279 HK$49,000
4th Chin Wei Lim $4,860 HK$37,930
5th Li-ta "Leon" Hsu $4,036 HK$31,500
6th Jian Chen $3,344 HK$26,100
7th Alan King Lun Lau $2,768 HK$21,600
8th Tsuyoshi Ishibashi $2,191 HK$17,100
9th Pete Yen Han Chen $1,627 HK$12,700
10th Park Yu "Sparrow" Cheung $1,333 HK$10,400
11th Daniel Chi Tang $1,051 HK$8,200
12th Xixiang Luo $1,051 HK$8,200
13th Chunjie Liu $910 HK$7,100
14th Dian Lei Zhang $910 HK$7,100
15th Hui Wang $910 HK$7,100
16th Hongyu Su $769 HK$6,000
17th Martijn Gerrits $769 HK$6,000