Tournament Information

Date: Jan 20 - 30, 2017
Venue: Sochi Casino and Resort Sochi, Russia
Event: No Limit Hold'em - EAPT Cup (Jan 20 - 25, 2017)
Buy-in: 100
Prize: 40,934
Entries: 456

Other Events

Jan 20 - 23, 2017 No Limit Hold'em - Championship €500
Jan 20 - 25, 2017 No Limit Hold'em - EAPT Cup €100
Jan 21, 2017 No Limit Hold'em - Bounty €440
Jan 22, 2017 No Limit Hold'em - Six Max Win The Button €200
Jan 23, 2017 No Limit Hold'em - Bounty €500
Jan 24, 2017 No Limit Hold'em - Turbo Deepstack €250
Jan 24 - 26, 2017 No Limit Hold'em - Sochi Poker Cup €150
Jan 25, 2017 Pot Limit Omaha - Bounty €400
Jan 27 - 31, 2017 EAPT No Limit Hold'em - Main Event €1,000
Jan 28 - 31, 2017 No Limit Hold'em - High Roller €2,000
Jan 30, 2017 No Limit Hold'em - Deepstack Bounty €200
Jan 28, 2017 No Limit Hold'em - Turbo Deepstack €250

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Roman Nikulin $9,234 €8,588
2nd Viktor Yarilov $7,220 €6,715
3rd Sergey Rozhkov $5,327 €4,955
4th Artem Antonov $3,607 €3,355
5th Denis Malov $2,774 €2,580
6th Sergey Davydov $2,198 €2,045
7th "Anonymous" Unknown $1,715 €1,595
8th Nikolay Chebotarev $1,301 €1,210
9th Ivan Neyaskin $989 €920
10th "Anonymous" Unknown $838 €780
11th Sergey Ivanov $838 €780
12th Ovanes Kosumyan $838 €780
13th Nikolay Lagoda $725 €675
14th Boris Melkonyan $725 €675
15th Andrey Borovikov $725 €675
16th Ruslan Miskhodzhev $619 €576
17th Maksim Samsonov $618 €575
18th Alexandr Tkachev $618 €575
19th Igor Zhuk $548 €510
20th Mikhail Kharitonov $548 €510
21st Suren Kochkanyan $548 €510
22nd Vitaliy Ilyhin $483 €450
23rd Vyacheslav Nikulin $483 €450
24th George Nimnianidze $483 €450