Tournament Information

Date: Jan 20 - 30, 2017
Venue: Sochi Casino and Resort Sochi, Russia
Event: No Limit Hold'em - High Roller (Jan 28 - 31, 2017)
Buy-in: 2,000
Prize: 246,000
Entries: 123

Other Events

Jan 20 - 23, 2017 No Limit Hold'em - Championship €500
Jan 20 - 25, 2017 No Limit Hold'em - EAPT Cup €100
Jan 21, 2017 No Limit Hold'em - Bounty €440
Jan 22, 2017 No Limit Hold'em - Six Max Win The Button €200
Jan 23, 2017 No Limit Hold'em - Bounty €500
Jan 24, 2017 No Limit Hold'em - Turbo Deepstack €250
Jan 24 - 26, 2017 No Limit Hold'em - Sochi Poker Cup €150
Jan 25, 2017 Pot Limit Omaha - Bounty €400
Jan 27 - 31, 2017 EAPT No Limit Hold'em - Main Event €1,000
Jan 28 - 31, 2017 No Limit Hold'em - High Roller €2,000
Jan 30, 2017 No Limit Hold'em - Deepstack Bounty €200
Jan 28, 2017 No Limit Hold'em - Turbo Deepstack €250

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Vyacheslav Nikulin $54,644 €51,140
2nd Kiryl Radzivonau $42,314 €39,600
3rd Unknown Player $29,726 €27,820
4th Alexey Rybin $20,580 €19,260
5th Viktor Ustimov $16,236 €15,195
6th Alekset Romanov $13,036 €12,200
7th Vitaly Gusak $10,290 €9,630
8th Evgeniy Afanasyev $7,891 €7,385
9th Nadar Kakhmazov $6,176 €5,780
10th Pavel Gavrysh $5,033 €4,710
11th Nikita Kalinin $5,033 €4,710
12th Aleksandr Merzhvinskii $5,033 €4,710
13th David Haydary $4,231 €3,960
14th Jean Gerges $4,231 €3,960
15th Gurgen Arsenyan $4,231 €3,960