Tournament Information

Date: Jan 20 - 30, 2017
Venue: Sochi Casino and Resort Sochi, Russia
Event: No Limit Hold'em - Sochi Poker Cup (Jan 24 - 26, 2017)
Buy-in: 150
Prize: 79,950
Entries: 514

Other Events

Jan 20 - 23, 2017 No Limit Hold'em - Championship €500
Jan 20 - 25, 2017 No Limit Hold'em - EAPT Cup €100
Jan 21, 2017 No Limit Hold'em - Bounty €440
Jan 22, 2017 No Limit Hold'em - Six Max Win The Button €200
Jan 23, 2017 No Limit Hold'em - Bounty €500
Jan 24, 2017 No Limit Hold'em - Turbo Deepstack €250
Jan 24 - 26, 2017 No Limit Hold'em - Sochi Poker Cup €150
Jan 25, 2017 Pot Limit Omaha - Bounty €400
Jan 27 - 31, 2017 EAPT No Limit Hold'em - Main Event €1,000
Jan 28 - 31, 2017 No Limit Hold'em - High Roller €2,000
Jan 30, 2017 No Limit Hold'em - Deepstack Bounty €200
Jan 28, 2017 No Limit Hold'em - Turbo Deepstack €250

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Denis Koprov $11,886 €11,076
2nd Anton Komarov $10,731 €10,000
3rd Boris Yanpolskiy $13,951 €13,000
4th Dmitry Chop $5,859 €5,460
5th Nikolay Panchenko $4,556 €4,245
6th Sergey Bagirov $3,584 €3,340
7th Igor Rybak $2,726 €2,540
8th Maxim Kopylov $2,055 €1,915
9th Timofy Turko $1,604 €1,495
10th Gevorg Nelikyan $1,341 €1,250
11th Maxim Samasogov $1,341 €1,250
12th Maksim Arshinenkov $1,341 €1,250
13th Maryna Khatskevich $1,159 €1,080
14th Karen Arutyunyan $1,159 €1,080
15th Garry Tevosov $1,159 €1,080
16th Vladimir Zrayko $1,009 €940
17th Valerii Avanesian $1,009 €940
18th Artem Petrichenko $1,009 €940
19th Pavel Kovalenko $896 €835
20th Dmitriy Titushkin $896 €835
21st Oleg Sapozhnikov $896 €835
22nd Sergei Dorozhkin $783 €730
23rd Ekaterina Fedyaeva $783 €730
24th Irina Zheleznyak $783 €730
25th Vitaliy Vasilevskiy $708 €660
26th Vasily Mukhtalov $708 €660
27th Sergey Leonichev $708 €660