Tournament Information

Date: Nov 3 - 12, 2017
Venue: Shambala Casino Azov-City, Russia
Buy-in: $390
Prize: $75,000
Entries:

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Vitaliy Li $30,030
2nd Evgenii Korchagin $12,989
3rd Ilya Maltsev $7,920
4th Demis Vasilov $5,500
5th Egor Sukhov $4,260
6th Sergei Puchugin $3,460
7th Aleksandr Chekha $2,760
8th Dashgin Aliev $2,260
9th Anton Fedotov $1,800
10th Andrey Grenko $1,380
11th Konstantin Bayramov $1,080
12th Artem Grabovoy $1,080
13th Vladislav Shuravin $1,080
14th Timur Ibragimov $1,080
15th Ilya Kochnev $900
16th Efim Gluzman $900
17th Igor Kasyanov $900
18th Denis Evdokimov $900
19th Dmitriy Kopyl $900
20th Arutyun Saakyan $900
21st Andrey Semenchenko $780
22nd Ruslan Kakuev $780
23rd Roman Gadzhiev $780
24th Vitaliy Loktenko $780
25th Ishkhan Arsenyan $780
26th Viktor Podofedenko $780
27th Giorgiy Skhuluhiya $780