Tournament Information

Date: Nov 3 - 12, 2017
Venue: Shambala Casino Azov-City, Russia
Buy-in: $220
Prize: $20,000
Entries:

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Sarkis Karabadzhakyan $8,001
2nd Igor Kasyanov $5,300
3rd Andrey Grenko $3,900
4th Aleksandr Lapchenko $3,020
5th Giorgiy Skhuluhiya $2,240
6th Mikhail Melkumov $1,640
7th German Bukharov $1,120
8th Aleksandr Prigarnyi $900
9th Konstantin Bayramov $720
10th Dmitriy Selivanov $620
11th Nikolay Lagoda $620
12th Oleg Shalaumov $620
13th Tuzari Dzukaev $520
14th Anar Gadirov $520
15th Mikhail Potapenko $520
16th Evgeniy Postovalov $440
17th Ilya Maltsev $440
18th Andrey Mikhin $440