Tournament Information

Date: May 20 - 31, 2017
Venue: Sochi Casino and Resort Sochi, Russia
Event: No Limit Hold'em - Deep Stack #35 (May 29 - 30, 2017)
Buy-in: руб60,000 + руб6,000
Prize: руб9,253,800
Entries: 159

Other Events

May 20 - 21, 2017 No Limit Hold'em - Deep Stack #2 руб6,000 + 1,200
May 20 - 25, 2017 No Limit Hold'em - PokerStars Cup #5 руб18,000 + 1,800
May 20 - 25, 2017 No Limit Hold'em - PokerStars National Championship #1 руб60,000 + 6,000
May 21, 2017 No Limit Hold'em - Womens Event #6 руб12,000 + 1,200
May 21, 2017 No Limit Hold'em - Hyperturbo #9 руб60,000 + 6,000
May 23, 2017 Pot Limit Omaha - Turbo #11 руб30,000 + 3,000
May 23, 2017 No Limit Hold'em - Turbo #12 руб30,000 + 3,000
May 24, 2017 No Limit Hold'em - PokerStars National High Roller #13 руб120,000 + 12,000
May 24 - 25, 2017 No Limit Hold'em #14 руб18,000 + 1,800
May 25, 2017 No Limit Hold'em - Hyperturbo #21 руб120,000 + 9,000
May 25 - 26, 2017 No Limit Hold'em - Deep Stack #20 руб12,000 + 1,200
May 25 - 31, 2017 PSLIVE No Limit Hold'em PokerStars Championship Main Event руб318,000
May 26, 2017 No Limit Hold'em - Turbo #23 руб120,000 + 9,000
May 27, 2017 No Limit Hold'em - Hyperturbo #27 руб12,000 + 1,200
May 27 - 28, 2017 No Limit Hold'em - Single Re-Entry #26 руб120,000 + 12,000
May 27 - 29, 2017 No Limit Hold'em - Super Deep Stack #25 руб30,000 + 3,000
May 28, 2017 Pot Limit Omaha - Turbo #29 руб30,000 + 3,000
May 28 - 29, 2017 No Limit Hold'em - Deep Stack #31 руб12,000 + 1,200
May 29, 2017 No Limit Hold'em - Turbo #34 руб6,000 + 1,200
May 29, 2017 No Limit Hold'em - PokerStars Open #36 руб12,000 + 1,200
May 29 - 30, 2017 No Limit Hold'em - Deep Stack #35 руб60,000 + 6,000
May 29 - 31, 2017 No Limit Hold'em - PokerStars Championship High Roller #33 руб600,000 + 18,000
May 30, 2017 Pot Limit Omaha - #37 руб13,200
May 30 - 31, 2017 No Limit Hold'em - Deep Stack #38 руб132,000
May 31, 2017 No Limit Hold'em - Turbo Edition of PSC Main Event #40 руб19,800
May 31, 2017 No Limit Hold'em - Turbo - 6 Handed #41 руб129,000
May 31, 2017 No Limit Holdem - Hyperturbo #43 руб7,200

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Sergey Tikhonov $33,749 руб1,908,000
2nd Vladimir Kartachov $30,070 руб1,700,000
3rd Daniil Kiselev $17,189 руб971,800
4th Mikhail Soltanov $14,080 руб796,000
5th Erlan Aysin $11,294 руб638,500
6th Andrey Chernokoz $8,756 руб495,000
7th Natalya Nikitina $6,483 руб366,500
8th Oleg Shalaumov $4,767 руб269,500
9th Shamil Broev $3,794 руб214,500
10th Mikalai Vaskaboinikau $3,193 руб180,500
11th Andrey Kotelnikov $3,193 руб180,500
12th Viacheslav Manakov $2,786 руб157,500
13th Vasilii Polukarov $2,786 руб157,500
14th Benjamin Lamprecht $2,538 руб143,500
15th Anatoly Korochenskiy $2,538 руб143,500
16th Aleksei Opalikhin $2,291 руб129,500
17th Alexander Terentyev $2,291 руб129,500
18th Unknown Player $2,061 руб116,500
19th Iurii Logish $2,061 руб116,500
20th Dmitriy Shutenko $2,061 руб116,500
21st Gleb Tremzin $1,901 руб107,500
22nd Yury Gulyy $1,901 руб107,500
23rd Mikhail Smirnov $1,901 руб107,500