Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: Mar 2 - 12, 2018
Venue: EMIR Casino Minsk, Belarus
Buy-in: $85 + $15
Prize: $35,033
Entries: 416

Other Events

Mar 2 - 2, 2018 No Limit Hold'em - Opening Tournament $63 + 12
Mar 2 - 5, 2018 No Limit Hold'em - Academy Poker Grand Event $85 + 15
Mar 3 - 3, 2018 No Limit Hold'em - Bounty Event $225 + 25
Mar 4 - 4, 2018 No Limit Hold'em - Warm Up Event $225 + 25
Mar 5 - 5, 2018 Omaha KO Pot Limit $225 + 25
Mar 5 - 7, 2018 No Limit Hold'em - HighRoller Event $350 + 25
Mar 6 - 6, 2018 No Limit Hold'em - Turbo Deep Stack $85 + 15
Mar 6 - 6, 2018 Pot Limit Omaha Hi/Lo $225 + 25
Mar 6 - 9, 2018 No Limit Hold'em - Minsk Open Event $63 + 12
Mar 7 - 7, 2018 No Limit Hold'em - BPT Poker Classic $85 + 15
Mar 7 - 8, 2018 No Limit Hold'em - Top Event $450 + 50
Mar 8 - 8, 2018 No Limit Hold'em - Team Event $43 + 7
Mar 8 - 8, 2018 No Limit Hold'em - Women's Freeroll
Mar 9 - 9, 2018 No Limit Hold'em - Friday Rebuy (R/A) $45 + 5
Mar 9 - 12, 2018 No Limit Hold'em - BPT Main Event $250 + 25
Mar 10 - 10, 2018 No Limit Hold'em - SuperKnockOut $225 + 25
Mar 11 - 11, 2018 No Limit Hold'em - Ultra Turbo DeepStack $63 + 12
Mar 12 - 12, 2018 Chinese Poker Pineapple 3-max $225 + 25
Mar 12 - 12, 2018 No Limit Hold'em - SuperKnockOut $110 + 15

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Pavel Domarod $5,605
2nd Vadzim Lipauka $4,379
3rd Vladimir Khmelevskiy $3,153
4th Boris Tsalko $2,452
5th Denis Boltunov $1,752
6th Nikita Bolshakov $1,401
7th Artur Mitichyan $1,226
8th Anna Soodla $1,051
9th Yevgeniy Generalov $876
10th Pavel Ilyukevich $701
11th Nikolay Yesin $701
12th Denis Kundalev $701
13th Adil Rzaev $701
14th Andrey Sinkin $526
15th Yuriy Slizh $526
16th Vasiliy Fomin $526
17th Anton Peresichanskiy $526
18th Artur Golubev $526
19th Vadim Cheblakov $350
20th Aleksandr Sytnik $350
21st Aleksey Korunov $350
22nd Vitaliy Pavlov $350
23rd Anton Kutsenko $350
24th Ilya Kotenko $350
25th Sergey Zakharich $350
26th Yelisey Sadovnikov $350
27th Mikalai Nikanovich $350
28th Leonid Naumovitch Furash $350
29th Aliya Shigapova $350
30th Ruslan Garmatny $350
31st Tentevitskiy Sergey $263
32nd Sergey Labor $263
33rd Aleksey Karpov $263
34th Artur Alyabyev $263
35th Ruslan Fedorov $263
36th Andrey Petrushchenko $263
37th Aleksander Petushkov $263
38th Grigoriy Akilov $263
39th Andrey Matskevich $263
40th Anton Sivenkov $263
41st Nichvayuk Maksim $175
42nd Oleg Mikulich $175
43rd Pavlyuchenko Yuriy $175
44th Nikita Zagorskiy $175
45th Denis Savchuk $175