Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: Jan 5 - 15, 2018
Venue: EMIR Casino Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em - BPT Poker Classic (Jan 10, 2018)
Buy-in: $85 + $15
Prize: $9,435
Entries: 111

Other Events

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Vitaliy Volchetskiy $2,201
2nd Aleksandr Sokolovskiy $1,559
3rd Sergey Stepanov $1,100
4th Dmitriy Voyush $825
5th Vasiliy Shelegov $642
6th Vsevolod Karlov $550
7th Aleksandr Myasnikov $458
8th Aleksey Yakushov $367
9th Nikolay Kalinkin $275
10th Vigen Nersisyan $229
11th Nikita Kogan $229
12th Uladzimir Zhyharau $183
13th Ihar Khursin $183
14th Ilya Gubochkin $183
15th Aleksandr Bondarenko $183