Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: Jan 5 - 15, 2018
Venue: EMIR Casino Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em - Grand Event (Jan 5 - 9, 2018)
Buy-in: $135 + $15
Prize: $46,170
Entries: 342

Other Events

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Aleksandr Davydov $8,525
2nd Sergey Tihonov $6,282
3rd Aleksandr Mogilnikov $4,487
4th Vladislav Baranov $3,589
5th Aliya Shigapova $2,692
6th Vladimir Zhigarev $2,243
7th Viktor Ilyushin $1,795
8th Aleksey Yakushov $1,346
9th Maksim Avramenko $1,122
10th Mikalai Nikanovich $897
11th Dmitry Bodrov $897
12th Andrey Antoshin $897
13th Nikolay Kuturin $897
14th Maksim Mezhov $673
15th Artem Grigoryants $673
16th Pavlyuchenko Yuriy $673
17th Igor Hursin $673
18th Voloshin Aleksandr $673
19th Stanislav Shmidt $449
20th Luka Viviani $449
21st Roman Furmanov $449
22nd Vladimir Belyatskiy $449
23rd Oleg Petrovich $449
24th Vladislav Robilko $449
25th Mihail Yakushevich $337
26th Denis Titenski $337
27th "Anonymous" Unknown $337
28th Dmitriy Prosalov $337
29th Denis Kundalev $337
30th Galitsa Aleksandr $337
31st Aleksandr Nikolaev $224
32nd Aleksandr Merkul $224
33rd Ivan Furmanov $224
34th Georgiy Tsikolenko $224
35th Rafael Musaelyan $224