Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: Apr 29 - May 9, 2018
Venue: EMIR Casino Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em - Grand Event (Apr 29 - May 1, 2018)
Buy-in: $85 + $15
Prize: $30,815
Entries: 373

Other Events

Apr 29 - 29, 2018 Chinese Poker Pineapple 3-max $180 + 20
Apr 29 - 29, 2018 No Limit Hold'em - Open Tournament $63 + 12
Apr 29 - May 1, 2018 No Limit Hold'em - Grand Event $85 + 15
Apr 30 - 30, 2018 No Limit Hold'em - Welcome Event $225 + 25
May 1 - 1, 2018 Pot Limit Omaha - KO $45 + 5
May 1 - 3, 2018 No Limit Hold'em - High Roller Event $350 + 25
May 2 - 2, 2018 No Limit Hold'em - Ultra Turbo Deep Stack $63 + 12
May 2 - 5, 2018 No Limit Hold'em - Academy Poker Minsk Open Event $225 + 25
May 3 - 3, 2018 No Limit Hold'em - BPT Poker Classic $85 + 15
May 3 - 4, 2018 No Limit Hold'em - Top Event $450 + 50
May 4 - 4, 2018 No Limit Hold'em - Super KnockOut $160 + 15
May 5 - 5, 2018 No Limit Hold'em - Turbo Deep Stack $85 + 15
May 5 - 5, 2018 No Limit Hold'em - Bounty Event $325 + 25
May 6 - 6, 2018 No Limit Hold'em - Sunday Rebuy $68 + 8
May 6 - 9, 2018 No Limit Hold'em - BPT Main Event $250 + 25
May 7 - 7, 2018 No Limit Hold'em - Mega KnockOut $375 + 25
May 8 - 8, 2018 No Limit Hold'em - Turbo Classic $63 + 12
May 8 - 8, 2018 Pot Limit Omaha - KO $140 + 10
May 9 - 9, 2018 No Limit Hold'em - KnockOut Event $110 + 15
May 9 - 9, 2018 No Limit Hold'em - Last Chance $45 + 5
May 1, 2018 Pot Limit Omaha Hi/Lo $200
May 1, 2018 Pot Limit Omaha - Rebuy $50

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Alexander Chumichev $5,547
2nd Nikolay Alekseevich $4,160
3rd Shamil Ferzullayev $3,082
4th Aleksey Nemtsov $2,157
5th Aleksandr Plyatsok $1,849
6th Mariya Barinova $1,541
7th Mario Baaziz $1,233
8th Vasiliy Nesanov $924
9th Ivan Alekseyev $770
10th Gleb Khellebuk $616
11th Oleg Mikulich $616
12th Andrey Kosov $616
13th Sergey Zhuravlev $616
14th Fedortsov Mikhail $462
15th Anton Krokhmalyuk $462
16th Dmitriy Nezhelskiy $462
17th Tentevitskiy Sergey $462
18th Vladislav Pushkov $462
19th Leanid Khomich $308
20th Dmitry Kechatov $308
21st Daniil Shalaev $308
22nd Igor Dyldin $308
23rd Maksim Losotskiy $308
24th Denis Korotkiy $308
25th Igor Porchuk $231
26th Anton Melnikov $231
27th Andrei Budykin $231
28th Aleksandr Mishlanov $231
29th Evgeniy Martinkevich $231
30th Pavel Mogilevets $231
31st Vitaliy Kisel $154
32nd Semen Smirnov $154
33rd Sargis Sargsyan $154
34th Aleksandr Chernitsin $154
35th Aleksandr Zhirmont $154
36th Ivan Gavrilchik $154
37th Vadim Bogodist $154
38th Aleksey Zholudev $154
39th Oleg Savitskiy $154
40th Vladislav Ivanov $154