Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: Jan 5 - 15, 2018
Venue: EMIR Casino Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em - SuperKnockOut (Jan 9, 2018)
Buy-in: $135 + $15
Prize: $10,395
Entries: 81

Other Events

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Evgeniy Martinkevich $2,541
2nd Dmitriy Sokolov $1,630
3rd Anatoliy Tamayo $1,136
4th Alexandr Flyantikov $957
5th Viktor Stelmah $626
6th Dmitriy Ulyanko $544
7th Andrey Smirnov $429
8th Maksim Mezhov $513
9th Dmitry Stepanov $297
10th Aleksey Parshin $100
11th Anton Kutsenko $150
12th Oleg Suharev $50
13th Tentevitskiy Sergey $100
14th Ilya Berdnikov $100
15th Sergiy Lyahov $150
16th Egor Garmaza $200
17th Sergey Rybin $100
18th Artem Grigoryants $150
19th Denis Kundalev $100
20th Dmitriy Gudz $50
21st Nikolay Kalinkin $50
22nd Aleksandr Rozinov $100
23rd Valeriy Mihaylov $100
24th Mihail Tatarkin $50
25th Viktor Troyanovskiy $100
26th Aleksey Derbenev $100
27th Aleksandr Nikolaev $50
28th Aleksey Skuratovskiy $50
29th Maksim Gostev $50
30th Dmitri Kovalenko $50