Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: Apr 29 - May 9, 2018
Venue: EMIR Casino Minsk, Belarus
Buy-in: $63 + $12
Prize: $6,111
Entries: 63

Other Events

Apr 29 - 29, 2018 Chinese Poker Pineapple 3-max $180 + 20
Apr 29 - 29, 2018 No Limit Hold'em - Open Tournament $63 + 12
Apr 29 - May 1, 2018 No Limit Hold'em - Grand Event $85 + 15
Apr 30 - 30, 2018 No Limit Hold'em - Welcome Event $225 + 25
May 1 - 1, 2018 Pot Limit Omaha - KO $45 + 5
May 1 - 3, 2018 No Limit Hold'em - High Roller Event $350 + 25
May 2 - 2, 2018 No Limit Hold'em - Ultra Turbo Deep Stack $63 + 12
May 2 - 5, 2018 No Limit Hold'em - Academy Poker Minsk Open Event $225 + 25
May 3 - 3, 2018 No Limit Hold'em - BPT Poker Classic $85 + 15
May 3 - 4, 2018 No Limit Hold'em - Top Event $450 + 50
May 4 - 4, 2018 No Limit Hold'em - Super KnockOut $160 + 15
May 5 - 5, 2018 No Limit Hold'em - Turbo Deep Stack $85 + 15
May 5 - 5, 2018 No Limit Hold'em - Bounty Event $325 + 25
May 6 - 6, 2018 No Limit Hold'em - Sunday Rebuy $68 + 8
May 6 - 9, 2018 No Limit Hold'em - BPT Main Event $250 + 25
May 7 - 7, 2018 No Limit Hold'em - Mega KnockOut $375 + 25
May 8 - 8, 2018 No Limit Hold'em - Turbo Classic $63 + 12
May 8 - 8, 2018 Pot Limit Omaha - KO $140 + 10
May 9 - 9, 2018 No Limit Hold'em - KnockOut Event $110 + 15
May 9 - 9, 2018 No Limit Hold'em - Last Chance $45 + 5
May 1, 2018 Pot Limit Omaha Hi/Lo $200
May 1, 2018 Pot Limit Omaha - Rebuy $50

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Dmitry Gudkov $1,591
2nd Aleksey Kudryavcev $1,178
3rd Vasiliy Kravtsov $766
4th Valentin Pavlyukovich $589
5th Akhmed Dzhalilov $471
6th Dmitriy Prosalov $354
7th Sergey Zakharov $295
8th Aleksandr Kinchak $236
9th Grigoriy Chugunov $177
10th Pavel Shchuka $118
11th Aleksandr Molostvov $118