Tournament Information

Date: Nov 22 - 25, 2018
Venue: Paradise City Incheon Incheon, South Korea
Event: No Limit Hold'em - Main Event (Event #2) (Nov 23 - 24, 2018)
Buy-in: 1,000,000 + 100,000
Prize: 100,000,000
Entries: 479

Other Events

Nov 22, 2018 No Limit Hold'em - Kick Off (Event #1) ₩500,000 + 50,000
Nov 23 - 24, 2018 AOPT No Limit Hold'em - Main Event (Event #2) ₩1,000,000 + 100,000
Nov 24, 2018 No Limit Hold'em - 9 Max Turbo (Event #6) ₩300,000 + 30,000
Nov 24, 2018 No Limit Hold'em - High Roller (Event #5) ₩3,000,000 + 300,000
Nov 25, 2018 No Limit Hold'em - Super Turbo (Event #9) ₩300,000 + 30,000
Nov 25, 2018 No Limit Hold'em - Bounty (Event #8) ₩500,000 + 50,000
Nov 23, 2018 No Limit Hold'em - Night Stack (Event #3) ₩500,000 + 50,000
Nov 24, 2018 No Limit Hold'em - Deepstack (Event #4) ₩800,000 + 80,000
Nov 24, 2018 No Limit Hold'em - Super High Roller (Event #10) ₩9,500,000 + 500,000

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Takeomi Miyazawa $72,497 ₩81,986,000
2nd Masaharu Tomita $76,232 ₩86,210,000
3rd Daisuke Ogita $33,690 ₩38,100,000
4th Yusuke Akiba $25,473 ₩28,807,000
5th Daijiro Tomoto $20,953 ₩23,696,000
6th Hiromi Sato $16,434 ₩18,585,000
7th Gen Nose $12,325 ₩13,939,000
8th Pete Yen Han Chen $8,627 ₩9,757,000
9th Tempei Kotani $6,162 ₩6,969,000
10th Ivan Bryksin $4,108 ₩4,646,000
11th Jun "misawa" Obara $3,615 ₩4,089,000
12th Cheuk Lun Lee $3,615 ₩4,089,000
13th Alan King Lun Lau $3,615 ₩4,089,000
14th Ryusuke Matsuo $3,615 ₩4,089,000
15th Jason Park $3,615 ₩4,089,000
16th Vladimir Mefodichev $3,204 ₩3,624,000
17th Toru Wakamatsu $3,204 ₩3,624,000
18th Ryuta Ito $3,204 ₩3,624,000
19th Fuyuki Inage $3,204 ₩3,624,000
20th Hidekatsu Kadota $3,204 ₩3,624,000
21st Kenichi Harada $2,793 ₩3,159,000
22nd Guo Dong $2,793 ₩3,159,000
23rd Yusuke Okada $2,793 ₩3,159,000
24th Yuichi Ikenomoto $2,793 ₩3,159,000
25th Kosuke Bando $2,793 ₩3,159,000
26th Shota Masuda $2,465 ₩2,788,000
27th Xing Biao Zhu $2,465 ₩2,788,000
28th Taro Kimura $2,465 ₩2,788,000
29th Masatoshi Chiba $2,465 ₩2,788,000
30th Dmitrii Kovalevskii $2,465 ₩2,788,000
31st Masato Shimizu $2,136 ₩2,416,000
32nd Shunsuke Fujiya $2,136 ₩2,416,000
33rd Yosuke Ujihara $2,136 ₩2,416,000
34th Hiroyuki Niwa $2,136 ₩2,416,000
35th Yoshiro Shimizu $2,136 ₩2,416,000
36th Sungha Kim $1,889 ₩2,137,000
37th Roman Shcherbakov $1,889 ₩2,137,000
38th Kunimaro Kojo $1,889 ₩2,137,000
39th Yasuyuki Nakamura $1,889 ₩2,137,000
40th Takao Shimizu $1,889 ₩2,137,000
41st Chen An Lin $1,725 ₩1,951,000
42nd Aitani Michio $1,725 ₩1,951,000
43rd Mitsuhiro Shiga $1,725 ₩1,951,000
44th Shin Fukusato $1,725 ₩1,951,000
45th Kazuya Okamoto $1,725 ₩1,951,000
46th Mayuko Oki $1,725 ₩1,951,000
47th Yuma Murao $1,725 ₩1,951,000
48th Takuya Sakamoto $1,725 ₩1,951,000
49th Keita Koyama $1,725 ₩1,951,000
50th Ryohei Ochi $1,725 ₩1,951,000
51st Leo Pang $1,561 ₩1,766,000
52nd Yuichiro Harada $1,561 ₩1,766,000
53rd Tsubasa Kamei $1,561 ₩1,766,000
54th Cheuk Nam Lam $1,561 ₩1,766,000
55th Katsuma Yabuuchi $1,561 ₩1,766,000
56th Yukimasa Imaizuim $1,561 ₩1,766,000
57th Takahiro Nakai $1,561 ₩1,766,000
58th Kei Shinagawa $1,561 ₩1,766,000
59th Yasuo Kuratake $1,561 ₩1,766,000
60th Masahiro Hayashi $1,561 ₩1,766,000
61st Satoshi Kohara $1,397 ₩1,580,000
62nd Ren Kobe $1,397 ₩1,580,000
63rd Yoshiaki Nagatake $1,397 ₩1,580,000
64th Aleksandr Pak $1,397 ₩1,580,000
65th Kenta Fujiwara $1,397 ₩1,580,000
66th Shen-Syu " " Ho $1,397 ₩1,580,000
67th Kam Pui Lee $1,397 ₩1,580,000
68th Shinryo Nonin $1,397 ₩1,580,000
69th Koichi Nagao $1,397 ₩1,580,000
70th Hiroshi Nose $1,397 ₩1,580,000
71st Atsuko Takano $1,397 ₩1,580,000
72nd Tomoharu Furuya $1,397 ₩1,580,000
73rd Kentaro Somekawa $1,397 ₩1,580,000
74th Ryunoshin Shimogaki $1,397 ₩1,580,000
75th Yuki Mikubo $1,397 ₩1,580,000