Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: Mar 8 - 18, 2019
Venue: EMIR Casino Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em - Grand Event (Mar 9 - 11, 2019)
Buy-in: $120
Prize: $29,818
Entries: 3,000

Other Events

Mar 18, 2019 No Limit Hold'em - KO $95
Mar 8, 2019 No Limit Hold'em - Opening Event $70
Mar 8, 2019 Chinese Pineapple $100
Mar 9, 2019 Pot Limit Omaha $50
Mar 9 - 11, 2019 No Limit Hold'em - Grand Event $120
Mar 10, 2019 No Limit Hold'em - Ultra Turbo Deepstack $47
Mar 10, 2019 Pot Limit Omaha - KO $100
Mar 11, 2019 No Limit Hold'em - BPT Poker Classic $95
Mar 11, 2019 No Limit Hold'em - Bounty $200
Mar 11 - 13, 2019 No Limit Hold'em - Minsk Open $70
Mar 12, 2019 No Limit Hold'em - Super KO $120
Mar 12, 2019 No Limit Hold'em - Mini Classic $50
Mar 13, 2019 No Limit Hold'em - Big Bounty $95
Mar 13, 2019 No Limit Hold'em - Mega KO $250
Mar 14, 2019 No Limit Hold'em - Classic $75
Mar 14 - 16, 2019 No Limit Hold'em - High Roller $355
Mar 15, 2019 Pot Limit Omaha Hi/Lo $50
Mar 15 - 18, 2019 No Limit Hold'em - Main Event $235
Mar 16, 2019 No Limit Hold'em - F1 Event $250
Mar 17, 2019 No Limit Hold'em - Turbo Deepstack $95
Mar 17 - 18, 2019 No Limit Hold'em - TOP Event $333

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Svyatoslav Bogdanov $5,964
2nd Ivan Gavrilchik $4,473
3rd Dmitriy Shalayev $3,131
4th Sergey Zakharov $2,385
5th Daniil Arattsev $1,789
6th Mikhail Fedchenko $1,491
7th S Seregin $1,193
8th Oleg Mikulich $895
9th Evgeniy Shikunov $745
10th Nikita Bortnovskiy $596
11th Sergey Tyapkin $596
12th Mikhail Voronetskiy $596
13th Andrey Sergeyev $596
14th Andrey Sirozh $447
15th Giya Yakobishvili $447
16th Nikolay Rogov $447
17th Igor Nikolskiy $447
18th Aleksandr Khinevich $447
19th Igor Nazarenko $298
20th Giorgi Barabadze $298
21st Mikalai Nikanovich $298
22nd Sergey Khmelnitskiy $298
23rd Igor Grigoryev $298
24th Marina Usnich $298
25th Vyacheslav Kozlov $224
26th Andrey Kosarev $224
27th Viktoriya Basistova $224
28th Vitaliy Gutsev $224
29th Vyacheslav Burov $224
30th Aleksey Pavlovich $224