Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: Jan 4, 2019
Venue: Cotton Hall Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em - Main Event (Jan 11 - 14, 2019)
Buy-in: $235
Prize: $62,352
Entries: 316

Other Events

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Viktar Kulik $11,847
2nd Piliuhin Siarhei $8,729
3rd Yevgeniy Kravtsov $6,235
4th Aleksandr Pakhomov $4,988
5th Andrey Shostak $3,741
6th Sergey Baransky $3,118
7th Sergey Nolde $2,494
8th Igor Popeka $1,871
9th Sergey Dutov $1,559
10th Dzmitry Budai $1,247
11th Maksim Pechnikov $1,247
12th Kirill Smirnov $1,247
13th Dimitry Yegorov $1,247
14th Mikhail Alekseyev $935
15th Tentevitskiy Sergey $935
16th Dmitriy Voronko $935
17th Oleg Mikulich $935
18th Nikolay Lukoshko $935
19th Ivan Pennicov $624
20th Dmitriy Koleznev $624
21st Vladimir Tamashov $624
22nd Yauhen Yushyn $624
23rd Aleksandr Grishin $624
24th Artem Pokunov $624
25th Fedor Sochnev $468
26th Mario Baaziz $468
27th Pavel Ilyukevich $468
28th Yanina Shcherbuk $468
29th Vyacheslav Potemkin $468
30th Maxim Kuznetsov $468
31st Petr Rudnev $312
32nd Ilya Zuykov $312
33rd Аndrei Makavets $312
34th Artem Yakovlev $312
35th Ruslan Zhebit $312