Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: May 3 - 13, 2019
Venue: Cotton Hall Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em - Main Event (May 10 - 13, 2019)
Buy-in: $235
Prize: $54,479
Entries: 271

Other Events

May 3, 2019 No Limit Hold'em - Opening Event $70
May 3, 2019 Chinese Poker (Pineapple) $100
May 3 - 6, 2019 No Limit Hold'em - Grand Event $120
May 4, 2019 No Limit Hold'em - Bounty Event $200
May 5, 2019 No Limit Hold'em - Turbo Deepstack $95
May 5, 2019 Omaha Pot Limit $50
May 6, 2019 No Limit Hold'em - Super KO $120
May 6, 2019 Pot Limit Omaha - KO $100
May 6 - 8, 2019 No Limit Hold'em - Minsk Open $70
May 7, 2019 No Limit Hold'em - BPT Poker Classic $95
May 7, 2019 No Limit Hold'em - Mini Classic $50
May 8, 2019 No Limit Hold'em - Big Bounty $95
May 8, 2019 No Limit Hold'em - Mega KO $250
May 9, 2019 No Limit Hold'em - Classic $75
May 9 - 11, 2019 No Limit Hold'em - High Roller $355
May 10, 2019 Pot Limit Omaha Hi/Lo $50
May 10 - 13, 2019 No Limit Hold'em - Main Event $235
May 11, 2019 No Limit Hold'em - F1 Event $200
May 12 - 13, 2019 No Limit Hold'em - TOP Event $333
May 13, 2019 No Limit Hold'em - ShootOut $48
May 13, 2019 No Limit Hold'em - KO $95

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Dimitry Yegorov $11,441
2nd Aleksandr Chernitsin $8,717
3rd Anton Kotliar $5,993
4th Vladimir Varentcov $4,358
5th Yevgeniy Gavrilovich $3,269
6th Ilya Kozhemyachenok $2,724
7th Nikita Kuznetsov $2,179
8th Sergey Grosu $1,634
9th Sergey Astapovich $1,362
10th Aleksandr Mamunts $1,090
11th Maryna Khatskevich $1,090
12th Sergey Savchuk $1,090
13th Arina Orlova $1,090
14th Vladimir Nichipor $817
15th Andranik Daniyelyan $817
16th Vladimir Doroshkevich $817
17th Aleksey Yurin $817
18th Yauhen Yushyn $817
19th Pavel Yantsevich $545
20th Evgeniy Martinkevich $545
21st Alisher Yusupov $545
22nd Dmitriy Davydenko $545
23rd Timofey Nazarychev $545
24th Dmitriy Petkovskiy $409
25th Aleksandr Nazarovich $409
26th Aleksey Gedrevich $409
27th Aleksey Tarantsev $409