Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: Sep 20 - 30, 2019
Venue: Cotton Hall Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em - SuperKnockout (Sep 23, 2019)
Buy-in: $125
Prize: $10,515
Entries: 101

Other Events

Sep 20, 2019 No Limit Hold'em - Opening Event $75
Sep 20, 2019 Omaha Pot Limit KNO $50
Sep 20 - 22, 2019 No Limit Hold'em - Grand Event $125
Sep 21, 2019 No Limit Hold'em - Bounty $200
Sep 22, 2019 No Limit Hold'em - BPT Poker Classic $100
Sep 22, 2019 Omaha Pot Limit KNO $100
Sep 22 - 24, 2019 No Limit Hold'em - Minsk open Event $75
Sep 23, 2019 No Limit Hold'em - SuperKnockout $125
Sep 23, 2019 Chinese Poker Pineapple $100
Sep 24, 2019 No Limit Hold'em - Deepstack Event $100
Sep 24, 2019 No Limit Hold'em - Big Knockout $150
Sep 25, 2019 No Limit Hold'em - Medium KnockOut $125
Sep 25 - 27, 2019 No Limit Hold'em - High Roller $375
Sep 26, 2019 No Limit Hold'em - Big Deepstack $125
Sep 26, 2019 No Limit Hold'em - Small knockOut $100
Sep 27, 2019 Omaha Pot Limit KNO $200
Sep 27 - 30, 2019 No Limit Hold'em - Main Event $250
Sep 28, 2019 No Limit Hold'em - Progressive KnockOut $250
Sep 29, 2019 No Limit Hold'em - Deepstack Mini-Event $100
Sep 29, 2019 Omaha HL Pot Limit KNO $100
Sep 30, 2019 No Limit Hold'em - KnockOut Event $100
Sep 30, 2019 Progressive Chinese Poker $100

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Sergey Savchuk $2,140
2nd Dzhumber Mikava $1,309
3rd Maksim Skovorodnik $822
4th Andrey Zhurba $900
5th Aleksandr Vaytekhovskiy $494
6th Mikhail Movchan $1,069
7th Aleksandr Shumskiy $621
8th Artem Pokunov $468
9th Ilya Naryshkin $216
10th Alexandr Biryukov $111
11th Denis Korotkiy $160