Tournament Information

Date: Nov 28 - Dec 9, 2019
Buy-in: NT$5,000 + NT$500
Prize: NT$305,500
Entries: 63

Other Events

Nov 28 - 29, 2019 No Limit Hold'em - Monster Stack (Event #1) NT$15,000 + 1,500
Nov 29, 2019 No Limit Hold'em - Ladies of Poker NT$7,000 + 700
Nov 29 - 30, 2019 No Limit Hold'em - Head Hunter (Event #3) NT$12,000 + 1,000
Nov 29 - 30, 2019 No Limit Hold'em - High Rollers (Event #4) NT$80,000 + 8,000
Nov 29 - Dec 4, 2019 APT No Limit Hold'em - Main Event NT$30,000 + 1,000
Nov 30, 2019 No Limit Hold'em - High Rollers Single Day (Event #6) NT$50,000 + 5,000
Nov 30 - Dec 1, 2019 Pot Limit Omaha (Event #5) NT$8,000 + 800
Dec 1, 2019 No Limit Hold'em (Event #7) NT$7,000 + 700
Dec 2 - 3, 2019 No Limit Hold'em (Event #8) NT$9,000 + 900
Dec 3 - 4, 2019 No Limit Hold'em (Event #9) NT$9,000 + 900
Dec 3 - 4, 2019 No Limit Hold'em - High Roller (Event #10) NT$80,000 + 8,000
Dec 4, 2019 No Limit Hold'em - High Rollers (Event #12) NT$50,000 + 5,000
Dec 4 - 5, 2019 Pot Limit Omaha (Event #11) NT$10,000 + 1,000
Dec 5, 2019 No Limit Hold'em (Event #13) NT$7,000 + 700
Dec 5 - 9, 2019 APT No Limit Hold'em - Championships Event NT$45,000 + 4,500
Dec 6, 2019 No Limit Hold'em - WeLoveSport Super Deep Stack Turbo (Event #14) NT$7,000 + 700
Dec 6, 2019 No Limit Hold'em - Deep Stack Hyper Turbo (Event #15) NT$5,000 + 500
Dec 7, 2019 No Limit Hold'em - Deep Stack Turbo (Event #17) NT$5,000 + 500
Dec 7 - 8, 2019 5 Card Pot Limit Omaha (Event #16) NT$9,000 + 900
Dec 8, 2019 No Limit Hold'em - Deep Stack Turbo (Event #20) NT$5,000 + 500
Dec 8 - 9, 2019 No Limit Hold'em - Monster Stack (Event #18) NT$15,000 + 1,500
Dec 8 - 9, 2019 No Limit Hold'em - High Rollers (Event #19) NT$70,000 + 7,000
Dec 9, 2019 No Limit Hold'em - High Rollers (Event #21) NT$50,000 + 5,000
Dec 9, 2019 No Limit Hold'em - Deep Stack Hyper Turbo (Event #22) NT$5,000 + 500

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Chi Jen Chen $2,896 NT$88,100
2nd Wei Bo Ye $1,933 NT$58,800
3rd Chun An Chou $1,344 NT$40,900
4th Kuan Ying Chen $970 NT$29,500
5th Yik "Ray" Chiu $726 NT$22,100
6th Li Lun Hsiao $559 NT$17,000
7th Kenji Hata $444 NT$13,500
8th Po Chun "Ross" Wen $362 NT$11,000
9th Philip King Chung Wang $302 NT$9,200
10th Keon Yong Ma $253 NT$7,700
11th Alex Er $253 NT$7,700