Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Daniil Shalaev $490
2nd Pavel Shchuka $306
3rd Aleksey Karpov $196
4th Nikolay Alekseyevich $135
5th Alexandr Biryukov $98