Tournament Information

Date: Aug 15 - 16, 2020
Venue: Eliena Hotel Seoul, South Korea
Event: No Limit Hold'em - Main Event (Aug 15, 2020)
Buy-in: 550,000
Prize: 380,000,000
Entries: 1,000

Other Events

Aug 15, 2020 No Limit Hold'em - Main Event ₩550,000
Aug 15, 2020 No Limit Hold'em ₩220,000
Aug 16, 2020 No Limit Hold'em - High Roller ₩880,000

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Byung Soo Kim $84,338 ₩100,000,000
2nd Myoung Je Park $42,169 ₩50,000,000
3rd Ji Woon Kim $25,639 ₩30,400,000
4th Changjae Lee $19,229 ₩22,800,000
5th Kim Ki Won $14,422 ₩17,100,000
6th Jong Tae Noh $11,217 ₩13,300,000
7th Rack Jin Choi $9,615 ₩11,400,000
8th Kim Jin Soo $7,675 ₩9,100,000
9th Hee Soo Im $6,511 ₩7,720,000
10th Zinmo Kim $3,205 ₩3,800,000
11th Jong Young Lee $3,205 ₩3,800,000
12th Park Saem $3,205 ₩3,800,000
13th Park Jin Chul $2,243 ₩2,660,000
14th Kimoon Song $2,243 ₩2,660,000
15th Moon Sung Hyuk $2,243 ₩2,660,000
16th Sung Jun Kim $2,243 ₩2,660,000
17th Choi Nak Hyun $2,243 ₩2,660,000
18th Jung Jae In $2,243 ₩2,660,000
19th Jang Jun $2,243 ₩2,660,000
20th Lee Chung Kyu $2,243 ₩2,660,000
21st Kim Dong Hyeung $1,923 ₩2,280,000
22nd Yun Hui Beum $1,923 ₩2,280,000
23rd Kim Kyung Moon $1,923 ₩2,280,000
24th Lee Byung Hoon $1,923 ₩2,280,000
25th Kim Wan $1,923 ₩2,280,000
26th Keunhyuck Byun $1,923 ₩2,280,000
27th Heo Chan $1,923 ₩2,280,000
28th Tae Ho Kim $1,923 ₩2,280,000
29th Sangjin Han $1,923 ₩2,280,000
30th Ji Hwan Lee $1,923 ₩2,280,000
31st Gab Yong Kim $1,602 ₩1,900,000
32nd Choi Ji Hun $1,602 ₩1,900,000
33rd Min Woo Jae $1,602 ₩1,900,000
34th Pilho Lee $1,602 ₩1,900,000
35th Daehyun Park $1,602 ₩1,900,000
36th Seungjune Ko $1,602 ₩1,900,000
37th Choi Eunkyu $1,602 ₩1,900,000
38th Kim Dae Won $1,602 ₩1,900,000
39th Hyunseung "Faker" Lee $1,602 ₩1,900,000
40th Lim Chae Sung $1,602 ₩1,900,000
41st Kijun Kwon $1,282 ₩1,520,000
42nd Chang Gon Lee $1,282 ₩1,520,000
43rd Lee Jong Kyeong $1,282 ₩1,520,000
44th Choi Tae Jin $1,282 ₩1,520,000
45th Sangsu Kim $1,282 ₩1,520,000
46th Minjoo Cho $1,282 ₩1,520,000
47th Joo Ho Kang $1,282 ₩1,520,000
48th Oh Byung Chan $1,282 ₩1,520,000
49th Kim Dong Hwan $1,282 ₩1,520,000
50th Sun Ku Kang $1,282 ₩1,520,000
51st Lyu Gwang Ho $961 ₩1,140,000
52nd Yang Jin Young $961 ₩1,140,000
53rd Jungkyu Lee $961 ₩1,140,000
54th Sang-Hoon Lee $961 ₩1,140,000
55th Hwang Sung Jung $961 ₩1,140,000
56th Jung Yoon Young $961 ₩1,140,000
57th Kim Ki Yong $961 ₩1,140,000
58th Si Nae Yoo $961 ₩1,140,000
59th Han Won Sik $961 ₩1,140,000
60th Kim Dae Young $961 ₩1,140,000
61st Do Gyoung "FeedK" Ku $801 ₩950,000
62nd Hwang Ho Jung $801 ₩950,000
63rd Lim Sang Jun $801 ₩950,000
64th Jong Min Lee $801 ₩950,000
65th Nam Hoon Kim $801 ₩950,000
66th Sung Ki Kim $801 ₩950,000
67th Song Jae Min $801 ₩950,000
68th Heo Je Won $801 ₩950,000
69th Ahn Du Yong $801 ₩950,000
70th Hong Jae Hyeon $801 ₩950,000
71st Rin Choi $641 ₩760,000
72nd Doug Young Hyun $641 ₩760,000
73rd Lee So Young $641 ₩760,000
74th Beom Cheol Shin $641 ₩760,000
75th Dong Eun Kim $641 ₩760,000
76th Cho Young Woo $641 ₩760,000
77th Jung Whan Kim $641 ₩760,000
78th Soo Min Park $641 ₩760,000
79th Kim Jun Hwan $641 ₩760,000
80th Choi Jun Woo $641 ₩760,000