Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: May 7 - 17, 2021
Venue: EMIR Casino Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em - Heavyweight Event (May 12 - 14, 2021)
Buy-in: $350
Prize: $20,145
Entries: 95

Other Events

May 7, 2021 Pot Limit Omaha - PKO $125
May 7, 2021 No Limit Hold'em - Welcome Back Event $100
May 8, 2021 Pot Limit Omaha $150
May 8 - 10, 2021 No Limit Hold'em - MVP Grand Event $150
May 9, 2021 No Limit Hold'em - Uppercut Event $50
May 9, 2021 No Limit Hold'em - Hook PKO $200
May 10, 2021 No Limit Hold'em - Jab Event $75
May 10, 2021 No Limit Hold'em - Heavy Event $150
May 11, 2021 No Limit Hold'em - Knockdown Event $75
May 11 - 12, 2021 No Limit Hold'em - Fighting Event $150
May 12 - 14, 2021 No Limit Hold'em - Heavyweight Event $350
May 13, 2021 No Limit Hold'em - Light Event $100
May 14, 2021 Pot Limit Omaha Hi/Low $150
May 14, 2021 No Limit Hold'em - Main Event $250
May 15, 2021 No Limit Hold'em - Middle PKO Event $125
May 16, 2021 Big Omaha $200
May 16, 2021 No Limit Hold'em - Low Kick Event $100
May 17, 2021 No Limit Hold'em - High Kick Event $100
May 17, 2021 Chinese Poker $150

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Vadzim Lipauka $5,439
2nd Vyacheslav Potemkin $4,029
3rd Vadim Gayduk $2,619
4th Aleksandr Shumskiy $2,015
5th Yuriy Zheleznyak $1,612
6th Uladzimir Zhyharau $1,209
7th Vsevolod Karlov $1,007
8th Aleksey Ignatyev $806
9th Yuliya Mikhaltsova $604
10th Artsiom Panasiuk $403
11th Irina Tikhanskaya $403