Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: May 7 - 17, 2021
Venue: EMIR Casino Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em - Main Event (May 14, 2021)
Buy-in: $250
Prize: $41,112
Entries: 247

Other Events

May 7, 2021 Pot Limit Omaha - PKO $125
May 7, 2021 No Limit Hold'em - Welcome Back Event $100
May 8, 2021 Pot Limit Omaha $150
May 8 - 10, 2021 No Limit Hold'em - MVP Grand Event $150
May 9, 2021 No Limit Hold'em - Uppercut Event $50
May 9, 2021 No Limit Hold'em - Hook PKO $200
May 10, 2021 No Limit Hold'em - Jab Event $75
May 10, 2021 No Limit Hold'em - Heavy Event $150
May 11, 2021 No Limit Hold'em - Knockdown Event $75
May 11 - 12, 2021 No Limit Hold'em - Fighting Event $150
May 12 - 14, 2021 No Limit Hold'em - Heavyweight Event $350
May 13, 2021 No Limit Hold'em - Light Event $100
May 14, 2021 Pot Limit Omaha Hi/Low $150
May 14, 2021 No Limit Hold'em - Main Event $250
May 15, 2021 No Limit Hold'em - Middle PKO Event $125
May 16, 2021 Big Omaha $200
May 16, 2021 No Limit Hold'em - Low Kick Event $100
May 17, 2021 No Limit Hold'em - High Kick Event $100
May 17, 2021 Chinese Poker $150

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Yuriy Zheleznyak $8,634
2nd Artem Sofronov $6,578
3rd Boris Topchiyev $4,522
4th Mikhail Lyubashko $3,289
5th Pavel Gordon $2,467
6th Kirill Kurenkov $2,056
7th Yan Birg $1,645
8th Yuriy Sergachev $1,233
9th Vyacheslav Serkutyev $1,028
10th Andrey Podoksenov $822
11th Vladislav Filonov $822
12th Dmitriy Shakhov $822
13th Artur Mikhailov $822
14th Oleg Ivanyuk $617
15th Alexandr Biryukov $617
16th David Pogosyan $617
17th Oleg Borovoy $617
18th Anton Kotliar $617
19th Vadim Shklennik $411
20th Yanina Shcherbuk $411
21st Igor Grigoryev $411
22nd Mikhail Tyutyarev $411
23rd Artsiom Panasiuk $411
24th Sergey Savchuk $308
25th Galitsa Aleksandr $308
26th Dmitriy Rusin $308
27th Anton Khorev $308