Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: May 7 - 17, 2021
Venue: EMIR Casino Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em - MVP Grand Event (May 8 - 10, 2021)
Buy-in: $150
Prize: $19,995
Entries: 258

Other Events

May 7, 2021 Pot Limit Omaha - PKO $125
May 7, 2021 No Limit Hold'em - Welcome Back Event $100
May 8, 2021 Pot Limit Omaha $150
May 8 - 10, 2021 No Limit Hold'em - MVP Grand Event $150
May 9, 2021 No Limit Hold'em - Uppercut Event $50
May 9, 2021 No Limit Hold'em - Hook PKO $200
May 10, 2021 No Limit Hold'em - Jab Event $75
May 10, 2021 No Limit Hold'em - Heavy Event $150
May 11, 2021 No Limit Hold'em - Knockdown Event $75
May 11 - 12, 2021 No Limit Hold'em - Fighting Event $150
May 12 - 14, 2021 No Limit Hold'em - Heavyweight Event $350
May 13, 2021 No Limit Hold'em - Light Event $100
May 14, 2021 Pot Limit Omaha Hi/Low $150
May 14, 2021 No Limit Hold'em - Main Event $250
May 15, 2021 No Limit Hold'em - Middle PKO Event $125
May 16, 2021 Big Omaha $200
May 16, 2021 No Limit Hold'em - Low Kick Event $100
May 17, 2021 No Limit Hold'em - High Kick Event $100
May 17, 2021 Chinese Poker $150

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Yuriy Zheleznyak $4,199
2nd Ilya Fridman $3,199
3rd Sergey Rodin $2,199
4th Aleksey Ignatyev $1,600
5th Artsiom Panasiuk $1,200
6th Yevgeniy Bezhelev $1,000
7th Denis Guznyayev $800
8th Siarhei Zuyev $600
9th Danil Arattsev $500
10th Aleksandr Sytnik $400
11th Roman Krulikovskiy $400
12th Nikita Volod'ko $400
13th Marina Usnich $400
14th Aleksey Komarov $300
15th Dmitriy Duka $300
16th Fedor Ivanov $300
17th Vadim Gayduk $300
18th Maksim Mitkov $300
19th Vyacheslav Serkutyev $200
20th Mikalai Nikanovich $200
21st Sergey Krasilnikov $200
22nd Boris Topchiyev $200
23rd Dmitriy Rusin $200
24th Dmitriy Korotkin $150
25th Vladimir Anoshko $150
26th Vladimir Vasyuk $150
27th Timofey Odintsov $150