Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Pavel Izotov $970
2nd Evgeniy Shikunov $651
3rd Siarhei Karolik $400
4th Vasiliy Fomin $220