Tournament Information

Date: Nov 5 - 14, 2021
Venue: Sochi Casino and Resort Sochi, Russia
Buy-in: руб15,890 + руб1,610
Prize: руб437,780
Entries: 29

Other Events

Nov 5, 2021 No Limit Hold'em - Seniors 45+ (Event #4) руб31,850 + 3,150
Nov 5, 2021 No Limit Hold'em - Progressive Super Bounty (Event #6) руб31,850 + 3,150
Nov 5 - 9, 2021 No Limit Hold'em - EAPT Cup (Event #2) руб17,500 + 1,750
Nov 5 - 9, 2021 No Limit Hold'em - Lucky Turbo (Event #5) руб12,740 + 1,260
Nov 6, 2021 No Limit Hold'em - Ladies (Event #9) руб6,370 + 630
Nov 6, 2021 No Limit Hold'em - Super Bounty (Event #10) руб35,000 + 3,500
Nov 7, 2021 No Limit Short Deck Hold'em (Event #12) руб15,890 + 1,610
Nov 7, 2021 No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #14) руб31,850 + 3,150
Nov 8, 2021 Pot Limit Omaha - Bounty 8-Max (Event #16) руб31,850 + 3,150
Nov 9, 2021 No Limit Hold'em - Turbo Deep Stack (Event #22) руб31,850 + 3,150
Nov 9 - Dec 14, 2021 PPL No Limit Hold'em - EAPT Main Event (Event #19) руб70,000 + 7,000
Nov 10, 2021 No Limit Hold'em - Progressive Bounty (Event #27) руб22,400 + 3,500
Nov 10 - 13, 2021 No Limit Hold'em - High Roller (Event #26) руб140,000 + 14,000
Nov 11, 2021 Chinese Pineapple 3-Max (Event #29) руб15,890 + 1,610
Nov 11, 2021 No Limit Hold'em - Win the Button (Event #32) руб31,850 + 3,150
Nov 12, 2021 No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #36) руб31,850 + 3,150
Nov 13, 2021 No Limit Hold'em - Progressive Bounty (Event #40) руб42,000 + 4,200
Nov 13 - 14, 2021 No Limit Hold'em - Mini Main Event (Event #38) руб31,850 + 3,150
Nov 14, 2021 No Limit Hold'em - Main Event Bounty (Event #42) руб70,000 + 7,000
Nov 14, 2021 Pot Limit Omaha (Event #44) руб31,850 + 3,150
Nov 14, 2021 No Limit Hold'em - All In or Fold Bounty 6-Max (Event #45) руб14,000 + 1,400

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Gadzhimurat Amaev $2,401 руб170,730
2nd Vyacheslav Derbyshev $1,693 руб120,400
3rd Aleksey Voronovich $1,201 руб85,400
4th Alexey Kashtanov $861 руб61,250