Tournament Information

Date: Jan 22 - 31, 2021
Venue: Sochi Casino and Resort Sochi, Russia
Event: No Limit Hold'em - Mini Main Event (Jan 30, 2021)
Buy-in: руб31,850 + руб3,150
Prize: руб5,990,950
Entries: 198

Other Events

Jan 22, 2021 No Limit Hold'em - Warm Up руб21,000 + 2,100
Jan 22, 2021 No Limit Hold'em - Sochi Poker Cup руб15,890 + 1,610
Jan 22, 2021 No Limit Hold'em - Super Bounty руб45,500 + 2,800
Jan 24, 2021 No Limit Hold'em - High Roller руб105,000 + 10,500
Jan 24, 2021 No Limit Hold'em - Deepstack Bounty руб29,610 + 1,890
Jan 25, 2021 No Limit Hold'em - Turbo Deepstack Bounty руб35,000 + 2,100
Jan 25, 2021 No Limit Hold'em - Deepstack руб31,850 + 3,150
Jan 26, 2021 Open Face Chinese Pineapple - 3 Max руб15,890 + 1,610
Jan 26, 2021 No Limit Hold'em - Turbo Deepstack руб21,000 + 2,100
Jan 27, 2021 No Limit Hold'em - Main Event руб49,000 + 4,900
Jan 27, 2021 Pot Limit Omaha - Super Bounty руб56,000 + 3,500
Jan 28, 2021 No Limit Hold'em - Super High Roller 8 Max руб210,000 + 21,000
Jan 28, 2021 No Limit Hold'em - Super Bounty руб31,850 + 3,150
Jan 29, 2021 No Limit Hold'em - Deepstack руб31,850 + 3,150
Jan 30, 2021 No Limit Hold'em - Mini Main Event руб31,850 + 3,150
Jan 30, 2021 No Limit Hold'em - Super Bounty руб52,850 + 3,150
Jan 31, 2021 No Limit Hold'em - Main Event Bounty руб49,000 + 4,900
Jan 31, 2021 No Limit Hold'em - Turbo Deepstack Bounty руб49,350 + 3,150

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Evgeny Zaytzev $17,223 руб1,307,530
2nd Alexandr Shelukhin $10,400 руб789,600
3rd Vasil Giliazetdinov $10,762 руб817,040
4th Maksim Pisarenko $6,224 руб472,500
5th Stepan Mikhno $4,504 руб341,950
6th Garik Tamasyan $3,435 руб260,750
7th Dmitriy Todavchik $2,725 руб206,850
8th Pavel Reshetov $2,194 руб166,600
9th Ilyaz Dosikov $1,780 руб135,100
10th Yuriy Merkushin $1,563 руб118,650
11th Maksim Aboimov $1,563 руб118,650
12th Anton Komarov $1,383 руб105,000
13th Vasily Yarkov $1,383 руб105,000
14th Andrey Litvinov $1,263 руб95,900
15th Ivan Tukmachev $1,263 руб95,900
16th Alexander Denisov $1,143 руб86,800
17th Dmitriy Medvedev $1,143 руб86,800
18th Petr Gabyshev $1,028 руб78,050
19th Leonid Semenyuk $1,028 руб78,050
20th Oleg Verobyan $1,028 руб78,050
21st Vladislav Naumov $908 руб68,950
22nd Anatoliy Voropaev $908 руб68,950
23rd Konstantin Generalov $908 руб68,950
24th Yunoz Tuguz $788 руб59,850
25th Arkadiy Stekolshchikov $788 руб59,850
26th Alexandr Luchkin $788 руб59,850
27th Ruslan Mityayev $394 руб29,890
28th Stanislav Semenov $394 руб29,890