Tournament Information

Date: Jun 7 - 19, 2022
Venue: Grand Loyal Poker Club Hanoi, Vietnam
Buy-in: $8,000,000 + $800,000
Prize: $432,000,000
Entries: 75

Other Events

Jun 7 - 8, 2022 No Limit Hold'em - Mystery Bounty (Event 1) $8,000,000 + 800,000
Jun 8 - 9, 2022 No Limit Hold'em - Super High Rollers (Event 2) $100,000,000 + 8,000,000
Jun 8 - 9, 2022 No Limit Hold'em - Head Hunter - 2M VND Bounty (Event 3) $8,000,000 + 800,000
Jun 9, 2022 No Limit Hold'em - High Rollers (Event 5) $30,000,000 + 2,500,000
Jun 9 - 10, 2022 Pot Limit Omaha (Event 4) $10,000,000 + 1,000,000
Jun 9 - 14, 2022 APT No Limit Hold'em - Main Event $20,000,000 + 2,000,000
Jun 10, 2022 No Limit Hold'em - Super Deep Stack Turbo (Event 6) $6,000,000 + 600,000
Jun 10, 2022 No Limit Hold'em - High Rollers (Event 7) $30,000,000 + 2,500,000
Jun 11, 2022 No Limit Hold'em (Event 8) $7,000,000 + 700,000
Jun 12, 2022 No Limit Hold'em - High Rollers (Event 9) $30,000,000 + 2,500,000
Jun 12 - 13, 2022 No Limit Hold'em (Event 10) $8,000,000 + 800,000
Jun 13 - 14, 2022 No Limit Hold'em - High Rollers (Event 11) $60,000,000 + 500,000
Jun 13 - 14, 2022 No Limit Hold'em - Short Deck (Event 12) $10,000,000 + 1,000,000
Jun 14, 2022 No Limit Hold'em - High Rollers (Event 14) $40,000,000 + 3,000,000
Jun 14 - 15, 2022 No Limit Hold'em (Event 13) $8,000,000 + 800,000
Jun 15, 2022 No Limit Hold'em (Event 15) $7,000,000 + 700,000
Jun 15 - 19, 2022 No Limit Hold'em - Championships Event $35,000,000 + 3,500,000
Jun 16, 2022 No Limit Hold'em - Super Deep Stack Turbo (Event 16) $8,000,000 + 800,000
Jun 16, 2022 No Limit Hold'em - Hyper Deep Stack Turbo (Event 17) $6,000,000 + 600,000
Jun 17, 2022 No Limit Hold'em - Deep Stack Turbo (Event 19) $6,000,000 + 600,000
Jun 17 - 18, 2022 Pot Limit Omaha (Event 18) $10,000,000 + 1,000,000
Jun 18 - 19, 2022 No Limit Hold'em - High Rollers (Event 20) $80,000,000 + 6,000,000
Jun 18 - 19, 2022 No Limit Hold'em - Monster Stack (Event 21) $15,000,000 + 1,500,000
Jun 19, 2022 No Limit Hold'em - Deep Stack Hyper Turbo (Event 22) $6,000,000 + 600,000
Jun 19, 2022 No Limit Hold'em - High Rollers (Event 23) $40,000,000 + 3,000,000

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Kajornnut Prirungrueng $5,162 $119,690,000 13.55 pts
2nd Tuan Hung Nguyen $3,441 $79,790,000 10.57 pts
3rd Nguyen Duc Minh $2,392 $55,470,000 9.13 pts
4th Miu Woong Jeong $1,728 $40,070,000 8.25 pts
5th Jasven Saigal $1,292 $29,960,000 7.65 pts
6th Van Sang Nguyen $998 $23,130,000 7.21 pts
7th Jinlong Hu $792 $18,360,000 6.88 pts
8th Thái Sơn Hoàng $645 $14,960,000 6.62 pts
9th Can Cuoc Cong Dan $538 $12,470,000 6.41 pts
10th Yoichi Uesugi $448 $10,390,000 6.24 pts
11th Gene Chia San Tze $448 $10,390,000 6.09 pts
12th Paul Elliott $374 $8,660,000 5.97 pts
13th Hieu Tran $374 $8,660,000 5.86 pts