Tournament Information

Date: Jun 7 - 19, 2022
Venue: Grand Loyal Poker Club Hanoi, Vietnam
Buy-in: $8,000,000 + $800,000
Prize: $1,000,000,000
Entries: 293

Other Events

Jun 7 - 8, 2022 No Limit Hold'em - Mystery Bounty (Event 1) $8,000,000 + 800,000
Jun 8 - 9, 2022 No Limit Hold'em - Super High Rollers (Event 2) $100,000,000 + 8,000,000
Jun 8 - 9, 2022 No Limit Hold'em - Head Hunter - 2M VND Bounty (Event 3) $8,000,000 + 800,000
Jun 9, 2022 No Limit Hold'em - High Rollers (Event 5) $30,000,000 + 2,500,000
Jun 9 - 10, 2022 Pot Limit Omaha (Event 4) $10,000,000 + 1,000,000
Jun 9 - 14, 2022 APT No Limit Hold'em - Main Event $20,000,000 + 2,000,000
Jun 10, 2022 No Limit Hold'em - Super Deep Stack Turbo (Event 6) $6,000,000 + 600,000
Jun 10, 2022 No Limit Hold'em - High Rollers (Event 7) $30,000,000 + 2,500,000
Jun 11, 2022 No Limit Hold'em (Event 8) $7,000,000 + 700,000
Jun 12, 2022 No Limit Hold'em - High Rollers (Event 9) $30,000,000 + 2,500,000
Jun 12 - 13, 2022 No Limit Hold'em (Event 10) $8,000,000 + 800,000
Jun 13 - 14, 2022 No Limit Hold'em - High Rollers (Event 11) $60,000,000 + 500,000
Jun 13 - 14, 2022 No Limit Hold'em - Short Deck (Event 12) $10,000,000 + 1,000,000
Jun 14, 2022 No Limit Hold'em - High Rollers (Event 14) $40,000,000 + 3,000,000
Jun 14 - 15, 2022 No Limit Hold'em (Event 13) $8,000,000 + 800,000
Jun 15, 2022 No Limit Hold'em (Event 15) $7,000,000 + 700,000
Jun 15 - 19, 2022 No Limit Hold'em - Championships Event $35,000,000 + 3,500,000
Jun 16, 2022 No Limit Hold'em - Super Deep Stack Turbo (Event 16) $8,000,000 + 800,000
Jun 16, 2022 No Limit Hold'em - Hyper Deep Stack Turbo (Event 17) $6,000,000 + 600,000
Jun 17, 2022 No Limit Hold'em - Deep Stack Turbo (Event 19) $6,000,000 + 600,000
Jun 17 - 18, 2022 Pot Limit Omaha (Event 18) $10,000,000 + 1,000,000
Jun 18 - 19, 2022 No Limit Hold'em - High Rollers (Event 20) $80,000,000 + 6,000,000
Jun 18 - 19, 2022 No Limit Hold'em - Monster Stack (Event 21) $15,000,000 + 1,500,000
Jun 19, 2022 No Limit Hold'em - Deep Stack Hyper Turbo (Event 22) $6,000,000 + 600,000
Jun 19, 2022 No Limit Hold'em - High Rollers (Event 23) $40,000,000 + 3,000,000

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Quang Huy Nguyen $14,043 $325,600,000 20.67 pts
2nd Tran Duc Son $9,363 $217,080,000 16.90 pts
3rd Nhat Duc Nguyen $6,509 $150,910,000 14.83 pts
4th Robert Nemeskeri-Kiss $4,701 $109,000,000 13.44 pts
5th Nguyen Van Nam $3,515 $81,510,000 12.43 pts
6th Manh Hung $2,713 $62,910,000 11.64 pts
7th Vaibhav Sharma $2,155 $49,960,000 11.01 pts
8th Cuong Vu Nguyen $1,755 $40,700,000 10.48 pts
9th Van Chien Nguyen $1,463 $33,920,000 10.04 pts
10th Minh Duc Vu $1,219 $28,270,000 9.66 pts
11th Tuan Hu Tuc $1,016 $23,560,000 9.34 pts
12th Do Kwan Nan $1,016 $23,560,000 9.05 pts
13th Dennis Koon Siu Ng $847 $19,630,000 8.79 pts
14th Nguyen Van Cuong $847 $19,630,000 8.57 pts
15th Minh Hoang Nguyen $847 $19,630,000 8.36 pts
16th Tuan Hung Nguyen $706 $16,360,000 8.18 pts
17th Van Sang Nguyen $706 $16,360,000 8.01 pts
18th Paul Elliott $706 $16,360,000 7.86 pts
19th Dang Duy Thanh $588 $13,630,000 7.72 pts
20th Nguyen Duc Minh $588 $13,630,000 7.59 pts
21st Nguyen Bao Duc $588 $13,630,000 7.47 pts
22nd Hai Son Pham $588 $13,630,000 7.36 pts
23rd Hieu Duc Nguyen $490 $11,360,000 7.26 pts
24th Dang Quang Thi $490 $11,360,000 7.16 pts
25th Vu Tien Thanh $490 $11,360,000 7.07 pts
26th Nguyen Quynh Tu $490 $11,360,000 6.99 pts
27th Minh Hai Vu $490 $11,360,000 6.91 pts
28th Jasven Saigal $408 $9,470,000 6.84 pts
29th Văn Tài Trần $408 $9,470,000 6.77 pts
30th Huu Manh Nguyen $408 $9,470,000 6.70 pts