Tournament Information

Date: Nov 23 - 28, 2009
Venue: Domina Coral Bay Resort Sharm el Sheikh, Egypt
Event: No Limit Hold'em - Main Event (Nov 24, 2009)
Buy-in: 1,100
Prize: 200,790
Entries: 207

Other Events

Nov 23, 2009 No Limit Hold'em €550
Nov 24, 2009 No Limit Hold'em - Main Event €1,100
Nov 25, 2009 No Limit Hold'em €330
Nov 26, 2009 No Limit Hold'em - VIP Event €3,000
Nov 26, 2009 No Limit Hold'em - Knockout Event €300
Nov 27, 2009 No Limit Hold'em - Team Event
Nov 27, 2009 No Limit Hold'em €440
Nov 28, 2009 No Limit Hold'em €550

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Aleksey Babarykin $94,279 €63,450
2nd Aleksey Samkov $49,525 €33,330
3rd Maksim Gutkin $29,539 €19,880
4th Salvatore Persiano $21,471 €14,450
5th Aleksey Zakharov $17,905 €12,050
6th Aleksandr Scherbakov $14,918 €10,040
7th Erico Iervasi $11,932 €8,030
8th Ashot Ordukhanyan $8,952 €6,025
9th Andrey Gulyaiko $5,966 €4,015
10th Dimitry Adamenko $4,473 €3,010
11th Andrea Bulgary $4,473 €3,010
12th Oleksandr Aleynikov $4,473 €3,010
13th Krzysztof Budka $3,284 €2,210
14th Svetlana Zabrovskaya $3,284 €2,210
15th Andrey Gorokhov $3,284 €2,210
16th Vakhtang Kokieli $2,689 €1,810
17th Konstantin Kiryukhin $2,689 €1,810
18th Yury Patrogin $2,689 €1,810
19th Anton Khovansky $2,088 €1,405
20th Valery Zatolokin $2,088 €1,405
21st Vitaly Lunkin $2,088 €1,405
22nd Diagostino Gianfranco $2,088 €1,405
23rd Igor Zhokhov $2,088 €1,405
24th Roman Shaposhmikov $2,088 €1,405