Tournament Information

Date: Jul 18 - 27, 2014
Venue: Beijing Star Poker Club Beijing, China
Event: NLH - APPT Beijing Millions (Jul 18 - 27, 2014)
Buy-in: ¥2,700 + ¥300
Prize: ¥7,376,400
Entries: 2,732

Other Events

Jul 18 - 27, 2014 APPT NLH - APPT Beijing Millions ¥2,700 + 300
Jul 21, 2014 No Limit Hold'em - Deepstack ¥1,700 + 300
Jul 22, 2014 Pot Limit Omaha ¥1,275 + 225
Jul 23 - 24, 2014 No Limit Hold'em - Bounty ¥4,250 + 750
Jul 26, 2014 No Limit Hold'em - Heads Up ¥9,000 + 1,000
Jul 26, 2014 No Limit Hold'em - Turbo Heads Up ¥9,000 + 1,000
Jul 27, 2014 No Limit Hold'em ¥18,000 + 2,000
Jul 27, 2014 No Limit Hold'em - Team Event ¥2,550 + 450

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Qin Chen $109,411 ¥675,000
2nd Yang Zhang $113,463 ¥700,000
3rd Shen Tong $105,359 ¥650,000
4th Bai Feng $95,228 ¥587,500
5th Liu Jing $50,653 ¥312,500
6th Chen Hao $40,522 ¥250,000
7th Liu Qiang $33,228 ¥205,000
8th Xu Hui $26,364 ¥162,650
9th Chen Yuanye $20,261 ¥125,000
10th Du Dong $14,182 ¥87,500
11th Li Yang $9,117 ¥56,250
12th Shang Chao $9,117 ¥56,250
13th Weiyi "Wayne" Zhang $9,117 ¥56,250
14th Zicheng Yang $9,117 ¥56,250
15th Zhang Jian $7,294 ¥45,000
16th Li Jun $7,294 ¥45,000
17th Anyang Xu $7,294 ¥45,000
18th Li Bohan $7,294 ¥45,000
19th Ming Ni $6,078 ¥37,500
20th Li Fu $6,078 ¥37,500
21st Wang Ziying $6,078 ¥37,500
22nd Chen An Lin $6,078 ¥37,500
23rd Feng Wen Chen $6,078 ¥37,500
24th Celina Lin Pei Fei $9,117 ¥56,250
25th Xiaotian Yang $6,078 ¥37,500
26th "Anonymous" Unknown $6,078 ¥37,500
27th Jianxun Wu $6,078 ¥37,500
28th Bo Wen Wang $5,267 ¥32,500
29th Lu Yue $5,267 ¥32,500
30th Li Lei $5,267 ¥32,500
31st Liu Guoqiang $5,267 ¥32,500
32nd He Runnan $5,267 ¥32,500
33rd Zhang Lingling $5,267 ¥32,500
34th Yu Chong $5,267 ¥32,500
35th Zheng Biaoyu $5,267 ¥32,500
36th Xiaofei Wan $5,267 ¥32,500
37th Li You Nan $4,457 ¥27,500
38th Dai Ziwen $4,457 ¥27,500
39th Li Shengyi $4,457 ¥27,500
40th Qian Jun $4,457 ¥27,500
41st Chen Wang $4,457 ¥27,500
42nd Lin Feng $4,457 ¥27,500
43rd Liwei Han $7,496 ¥46,250
44th Tommy Zhang $4,457 ¥27,500
45th "Anonymous" Unknown $4,457 ¥27,500
46th Zinan Xu $3,849 ¥23,750
47th Xu Chenxi $3,849 ¥23,750
48th Liang Chen $3,849 ¥23,750
49th Rao Hui $3,849 ¥23,750
50th Diwei "Bryan" Huang $3,849 ¥23,750
51st Zheng Yufan $3,849 ¥23,750
52nd Liu Zhe $3,849 ¥23,750
53rd Zhihao Gao $3,849 ¥23,750
54th Li You Nan $3,849 ¥23,750
55th Gao Enming $3,444 ¥21,250
56th Zhang Yi $3,444 ¥21,250
57th Raiden Kan Yew Fatt $3,444 ¥21,250
58th Pete Yen Han Chen $3,444 ¥21,250
59th Wang Ke $3,444 ¥21,250
60th Liang Zongheng $3,444 ¥21,250
61st Xiaoyun Zhao $3,444 ¥21,250
62nd Zhao Nan $3,444 ¥21,250
63rd Gao Lei $3,444 ¥21,250
64th Wei Yang $3,039 ¥18,750
65th Yang Rong $3,039 ¥18,750
66th Wang Xiaoxu $3,039 ¥18,750
67th Hao Tian $3,039 ¥18,750
68th Bo Wen Wang $3,039 ¥18,750
69th Huang Zunnan $3,039 ¥18,750
70th Chen Tsunming $3,039 ¥18,750
71st Marcus Lau $3,039 ¥18,750
72nd Tian Shaoqing $3,039 ¥18,750
73rd Xu Zhiyong $2,836 ¥17,500
74th Lin Zhi $2,836 ¥17,500
75th Kosei Ichinose $2,836 ¥17,500
76th Yang Kun $2,836 ¥17,500
77th Sun Wenhao $2,836 ¥17,500
78th Hu Nan $2,836 ¥17,500
79th Cui Zheng $2,836 ¥17,500
80th Cheng Dong $2,836 ¥17,500
81st Tang Qingsheng $2,836 ¥17,500
82nd Taiming Ou $2,633 ¥16,250
83rd Hung Chang Lin $2,633 ¥16,250
84th Luo Fei $2,633 ¥16,250
85th Shu Xu $2,633 ¥16,250
86th Lu Lin $2,633 ¥16,250
87th Yang Han $2,633 ¥16,250
88th Liu Jiankang $2,633 ¥16,250
89th Zhichao Tan $2,633 ¥16,250
90th Zhi Hao Zhang $2,633 ¥16,250
91st Yang Qingzhuo $2,633 ¥16,250
92nd Jian Lin $2,633 ¥16,250
93rd F Wang $2,633 ¥16,250
94th Jie Gao $2,633 ¥16,250
95th Lie Teng $2,633 ¥16,250
96th Lai Man Ho $2,633 ¥16,250
97th Yuan Ji Dai $2,633 ¥16,250
98th Luo Bin $2,633 ¥16,250
99th Nasri Michael $2,633 ¥16,250
100th Hao Du $2,431 ¥15,000
101st Jun Wang $2,431 ¥15,000
102nd Dun Hou $2,431 ¥15,000
103rd Zhen Xu $2,431 ¥15,000
104th Wang Yubing $2,431 ¥15,000
105th Pan Bin $2,431 ¥15,000
106th Zi-Yang Zhao $2,431 ¥15,000
107th Wei Yang $2,431 ¥15,000
108th Wang Liang $2,431 ¥15,000
109th Gao Wenling $2,431 ¥15,000
110th Shao Qing Liu $2,431 ¥15,000
111th Feng Ning $2,431 ¥15,000
112th Ying Fu $2,431 ¥15,000
113th Calvin Seet Pin Tan $5,470 ¥33,750
114th Ming Zou $2,431 ¥15,000
115th Chen Pinru $2,431 ¥15,000
116th Che Wong $2,431 ¥15,000
117th Teng Jiang $2,431 ¥15,000
118th Pei Sixia $2,228 ¥13,750
119th Zi Zhang $2,228 ¥13,750
120th Bin Zhao $2,228 ¥13,750
121st Feng Hao $2,228 ¥13,750
122nd Huan "Flower" Wang $2,228 ¥13,750
123rd Michael Wong $5,267 ¥32,500
124th Dapeng Wang $5,267 ¥32,500
125th Mike "Mike" Zhang $2,228 ¥13,750
126th Wang Nianqing $2,228 ¥13,750
127th Wang Pei $2,228 ¥13,750
128th Xu Chao $2,228 ¥13,750
129th Paddon Daniel $2,228 ¥13,750
130th Wu Jiajun $2,228 ¥13,750
131st Chen Shanmin $2,228 ¥13,750
132nd Lan Kun $2,228 ¥13,750
133rd Zhixiong Zhang $2,228 ¥13,750
134th Liping Song $2,228 ¥13,750
135th Liu Chunlong $2,228 ¥13,750
136th Feng Shi Guan $2,228 ¥13,750
137th "Anonymous" Unknown $2,228 ¥13,750
138th Zhao Pu $2,228 ¥13,750
139th Tao Wang $2,228 ¥13,750
140th Huang Yifeng $2,228 ¥13,750
141st Miao Naichuan $2,228 ¥13,750
142nd Corbin White $2,228 ¥13,750
143rd Xiong Jia $2,228 ¥13,750
144th He Pengcheng $2,228 ¥13,750
145th Ke Chen $2,228 ¥13,750
146th Li Peigen $2,228 ¥13,750
147th Gao Yuan $2,228 ¥13,750
148th Yujie Sun $2,228 ¥13,750
149th Zhong Chen $2,228 ¥13,750
150th Liu Jiazhou $2,228 ¥13,750
151st Vivian Im $2,228 ¥13,750
152nd Xu Huaou $2,228 ¥13,750
153rd Wang Beibei $2,228 ¥13,750
154th Li Yunyan $2,026 ¥12,500
155th Ran Yin $2,026 ¥12,500
156th Wen Xiong $2,026 ¥12,500
157th Shen Yinbing $2,026 ¥12,500
158th Liu Shuai $2,026 ¥12,500
159th Gao Pengfei $2,026 ¥12,500
160th Wang Wei $2,026 ¥12,500
161st She Jun $2,026 ¥12,500
162nd Qu Liu $2,026 ¥12,500
163rd Sixiao "Juicy" Li $2,026 ¥12,500
164th Wang Wenbin $2,026 ¥12,500
165th Xiongzhen Wu $2,026 ¥12,500
166th Jie Xu $5,065 ¥31,250
167th Jian Hong Liu $2,026 ¥12,500
168th Lu Jiagang $2,026 ¥12,500
169th Tong Chang $2,026 ¥12,500
170th Wu Ming $2,026 ¥12,500
171st Zhang Xiaosong $2,026 ¥12,500
172nd Javier Chavez $2,026 ¥12,500
173rd Linda Weideman $2,026 ¥12,500
174th Wu Yichen $2,026 ¥12,500
175th Guo Yan $2,026 ¥12,500
176th Yin Momo $2,026 ¥12,500
177th Jingjun Xia $2,026 ¥12,500
178th Zhi Xiong Tan $2,026 ¥12,500
179th Xia Xi $2,026 ¥12,500
180th Zhang Chao $2,026 ¥12,500
181st Pihlajaniemi Janne $2,026 ¥12,500
182nd Ding Yu $2,026 ¥12,500
183rd Lian Minhui $2,026 ¥12,500
184th Jia Zheng $2,026 ¥12,500
185th Dou Zi $2,026 ¥12,500
186th Xiaobing Yu $2,026 ¥12,500
187th Tang Fengyuan $2,026 ¥12,500
188th Bao Jie $2,026 ¥12,500