Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: Mar 10 - 20, 2017
Venue: Hotel Victoria Olimp Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em BPT Poker Classic (Mar 16, 2017)
Buy-in: $64 + $13
Prize: $7,739
Entries: 120

Other Events

Mar 10, 2017 Pot Limit Omaha 5-Card $190 + 18
Mar 10 - 13, 2017 No Limit Hold'em Grand Event $115 + 14
Mar 11, 2017 Pot Limit Omaha High/Low $190 + 18
Mar 13, 2017 No Limit Hold'em Warm Up Event $138 + 17
Mar 14, 2017 Pot Limit Omaha Knockout $259 + 26
Mar 14 - 16, 2017 No Limit Hold'em High Roller Event $362 + 26
Mar 15, 2017 No Limit Hold'em SuperKnockOut $115 + 14
Mar 16, 2017 No Limit Hold'em BPT Poker Classic $64 + 13
Mar 16 - 17, 2017 No Limit Hold'em Top Event $518 + 26
Mar 17 - 20, 2017 No Limit Hold'em BPT Main Event $259 + 26
Mar 18, 2017 No Limit Hold'em F1 Event $238 + 20
Mar 19, 2017 No Limit Hold'em Turbo Deep Stack $64 + 13
Mar 20, 2017 No Limit Hold'em KnockOut Event $90 + 15

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Nikita Zagorskiy $1,857
2nd Sergey Radchenko $1,316
3rd Viktor Troyanovskiy $929
4th Aleksey Yakushov $697
5th Konstantin Tortoev $542
6th Dmitriy Semenchenko $464
7th Aleksandr Burtsev $387
8th Roman Kudryashov $310
9th Abdulmedzhid Magomedov $232
10th Ilya Rutskiy $193
11th Kim Pavel $193
12th Ivan Zabinyak $155
13th Sergey Kolesnikov $155
14th Kirill Korobov $155
15th Gagik Simonyan $155