Tournament Information

Tournament: Belarus Poker Tour
Date: Nov 2 - 11, 2018
Venue: EMIR Casino Minsk, Belarus
Event: No Limit Hold'em - Opening Event (Nov 2, 2018)
Buy-in: $70
Prize: $6,263
Entries: 156

Other Events

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Vadim Shklennik $2,223
2nd Nikita Lebedev $1,667
3rd Akhmedgadzhi Akhmedov $1,112
4th Sergey Samarin $834
5th Dmitrii Gordanov $648
6th Igor Grigoryev $463
7th Pavel Shchuka $371
8th Iurii Kunev $278
9th Vladimir Voloshenko $232
10th Vladimir Silantyev $185
11th Aleksandr Prosenkov $185
12th Andrey Efremov $185
13th Kirill Nikiforov $185
14th Viacheslav Khlusov $139
15th Anton Khudyshin $139
16th Valeriy Karaban $139
17th Andrei Petrov $139
18th Anton Klochkov $139