Tournament Information

Date: Dec 19 - 27, 2019
Venue: Mo Li Poker Sport Club Tianjin, China
Buy-in: ¥800
Prize: ¥128,000
Entries: 141

Other Events

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Bo Zhao $5,027 ¥35,000
2nd Tian Yu Zhan $3,304 ¥23,000
3rd Wei Lu $2,298 ¥16,000
4th Yu Jie Liu $1,867 ¥13,000
5th Heng Yi Ren $1,350 ¥9,400
6th Yi Zhang $1,106 ¥7,700
7th Yunjian Bao $689 ¥4,800
8th Jin Liang Kang $546 ¥3,800
9th Huang Shan $417 ¥2,900
10th Yi Jian Lu $273 ¥1,900
11th Chen Wang $273 ¥1,900
12th Bo Wen Yuan $273 ¥1,900
13th Hong Tao Chen $230 ¥1,600
14th Yu Zhang $230 ¥1,600
15th Zhuo Jia Qin $230 ¥1,600