Tournament Information

Tournament: Jeju Red Dragon 2019
Date: Nov 9 - 15, 2019
Venue: Landing Casino Jeju, South Korea
Event: No Limit Hold'em - Knockout (Nov 12 - 13, 2019)
Buy-in: 900,000 + 100,000
Prize: 148,733,000
Entries: 221

Other Events

Nov 9, 2019 No Limit Hold'em ₩450,000 + 50,000
Nov 9 - 10, 2019 No Limit Hold'em - Red Dragon High Roller ₩4,550,000 + 450,000
Nov 10, 2019 No Limit Hold'em ₩900,000 + 100,000
Nov 10 - 13, 2019 PSLIVE No Limit Hold'em - Red Dragon Main Event ₩2,250,000 + 250,000
Nov 11, 2019 No Limit Hold'em - High Roller ₩4,550,000 + 450,000
Nov 12, 2019 No Limit Hold'em ₩450,000 + 50,000
Nov 12 - 13, 2019 No Limit Hold'em - Knockout ₩900,000 + 100,000
Nov 13 - 14, 2019 No Limit Hold'em - Baby Dragon ₩1,350,000 + 150,000
Nov 14, 2019 No Limit Hold'em ₩450,000 + 50,000
Nov 14 - 15, 2019 No Limit Hold'em - Red Dragon Poker Anniversary ₩900,000 + 100,000
Nov 14 - 15, 2019 No Limit Hold'em - Red Dragon Super High Roller ₩9,400,000 + 600,000
Nov 15, 2019 No Limit Hold'em ₩450,000 + 50,000
Nov 15, 2019 No Limit Hold'em - Knockout ₩1,350,000 + 150,000

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Jizhong Wang $31,326 ₩36,440,000
2nd Wei Lin $20,457 ₩23,797,000
3rd Mike Takayama $13,169 ₩15,319,000
4th Hiroyuki Noda $10,229 ₩11,899,000
5th Chunhui Ji $8,311 ₩9,668,000
6th Jun Wei Sun $6,712 ₩7,808,000
7th Naohito Tamaya $5,434 ₩6,321,000
8th Yiqing Huang $4,156 ₩4,834,000
9th Weikang Ding $3,196 ₩3,718,000
10th Wen Kai Chen $2,557 ₩2,975,000
11th Shanhe Su $2,238 ₩2,603,000
12th Chi Zhang $2,238 ₩2,603,000
13th Lin Qiao $1,918 ₩2,231,000
14th Shengyong Wang $1,918 ₩2,231,000
15th Dong Chen $1,918 ₩2,231,000
16th Miao Zheng $1,598 ₩1,859,000
17th Chen An Lin $1,598 ₩1,859,000
18th Nicholas Zautra $1,598 ₩1,859,000
19th Zhang Mingcheng $1,278 ₩1,487,000
20th Zhiyong Long $1,278 ₩1,487,000
21st Na Wei $1,278 ₩1,487,000
22nd Yake Wu $1,151 ₩1,339,000
23rd Yang Zhang $1,151 ₩1,339,000
24th Hua Shu Ke $1,151 ₩1,339,000