Tournament Information

Date: Aug 4 - 12, 2020
Venue: Mo Li Poker Sport Club Tianjin, China
Event: No Limit Hold'em - Win the Button (Aug 6, 2020)
Buy-in: ¥2,400
Prize: ¥383,800
Entries: 195

Other Events

Aug 4 - 6, 2020 No Limit Hold'em - Opening Event ¥3,600
Aug 5, 2020 No Limit Hold'em - Short Deck ¥3,600
Aug 6, 2020 No Limit Hold'em - Win the Button ¥2,400
Aug 7, 2020 Pot Limit Omaha ¥6,000
Aug 7 - 12, 2020 No Limit Hold'em - Main Event ¥8,000
Aug 8, 2020 No Limit Hold'em - Cubic Elite Deepstack ¥4,800
Aug 9, 2020 No Limit Hold'em - KO Bounty ¥3,600
Aug 10, 2020 No Limit Hold'em - Master Event ¥15,000
Aug 10, 2020 No Limit Hold'em - Turbo ¥2,400
Aug 11 - 12, 2020 No Limit Hold'em - King's Event ¥50,000
Aug 12, 2020 No Limit Hold'em - Closing Event ¥2,400

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Lei Shi $12,236 ¥85,000
2nd Kai Xiang Song $9,357 ¥65,000
3rd Rong Long $7,198 ¥50,000
4th Xixiang Luo $5,470 ¥38,000
5th Xiaqing Ji $4,175 ¥29,000
6th Yu Cheng Liu $3,023 ¥21,000
7th Zhao Hui Xiang $2,087 ¥14,500
8th Shen Yu $1,655 ¥11,500
9th Chun Yang Hao $1,267 ¥8,800
10th Bo Xu $936 ¥6,500
11th Hank Liu $936 ¥6,500
12th Bo Wen Yuan $936 ¥6,500
13th Ya Zhou Chen $792 ¥5,500
14th Li Xing Lu $792 ¥5,500
15th Dong Dong Sun $792 ¥5,500
16th Wang Yong Gang $720 ¥5,000
17th Jun Chen $720 ¥5,000
18th Hui Li $720 ¥5,000
19th Kang Gao $720 ¥5,000
20th Tianyou Liu $720 ¥5,000