Tournament Information

Tournament: J88PT Korea
Date: Oct 4 - Nov 22, 2020
Venue: Grand Plaza Cheongju Hotel Cheongju, South Korea
Event: No Limit Hold'em - Main Event (Oct 4 - Nov 1, 2020)
Buy-in: 550,000
Prize: 500,000,000
Entries: 1,500

Other Events

Oct 4 - Nov 1, 2020 No Limit Hold'em - Main Event ₩550,000
Oct 30, 2020 No Limit Hold'em - Super High Roller Freezeout ₩4,400,000
Oct 30, 2020 No Limit Hold'em - Opening Event KO Bounty ₩330,000
Oct 31 - Nov 1, 2020 No Limit Hold'em - High Roller ₩1,100,000
Oct 31 - Nov 1, 2020 No Limit Hold'em - Monster Stack ₩550,000
Nov 1, 2020 No Limit Hold'em - Super Deep Stack Turbo ₩330,000
Nov 22, 2020 No Limit Hold'em - Short Deck (Event #6)

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Jeho "Jay" Lee $128,721 ₩150,000,000
2nd Sun Ho Yoo $51,488 ₩60,000,000
3rd Ku Do Yun $30,893 ₩36,000,000
4th Ji Woon Kim $17,162 ₩20,000,000
5th Jae Wook "Justin" Shin $11,155 ₩13,000,000
6th Park Hyo Joon $8,581 ₩10,000,000
7th Nam Hoon Kim $6,865 ₩8,000,000
8th Jun Yeob Song $5,148 ₩6,000,000
9th Jeong Yeol Yu $3,861 ₩4,500,000
10th Choi Eun Bin $2,874 ₩3,350,000
11th Sung Woo Yeol $2,574 ₩3,000,000
12th An Dong Choon $2,574 ₩3,000,000
13th Antonio Lievano $2,316 ₩2,700,000
14th Chon Jun Beum $2,316 ₩2,700,000
15th Hong Cang Kuj $2,316 ₩2,700,000
16th Kim Seung Wook $2,316 ₩2,700,000
17th Byungwook Ahn $2,316 ₩2,700,000
18th Daewoong Song $2,316 ₩2,700,000
19th Choi Seoung Geun $2,059 ₩2,400,000
20th Kyu Wan Sim $2,059 ₩2,400,000
21st Seong Jun Park $2,059 ₩2,400,000
22nd Park Sung Jun $2,059 ₩2,400,000
23rd Hong Yoon Gi $2,059 ₩2,400,000
24th Cho Seongmin $2,059 ₩2,400,000
25th Sung Hyuk Cho $2,059 ₩2,400,000
26th Soo Min Park $2,059 ₩2,400,000
27th Park Young Hee $2,059 ₩2,400,000
28th Choi Chulhan $1,802 ₩2,100,000
29th Sumin Jang $1,802 ₩2,100,000
30th Eunsuk Kim $1,802 ₩2,100,000
31st Hwang Jaeseong $1,802 ₩2,100,000
32nd Gong Chul Won $1,802 ₩2,100,000
33rd Lee Chang Gon $1,802 ₩2,100,000
34th Hongjun Um $1,802 ₩2,100,000
35th Hong Seongjin $1,802 ₩2,100,000
36th Choi Kijong $1,802 ₩2,100,000
37th Jaewon Lee $1,544 ₩1,800,000
38th Gyeong Byeong Lee $1,544 ₩1,800,000
39th Kijun Kwon $1,544 ₩1,800,000
40th Sung Dong Yeun $1,544 ₩1,800,000
41st Kim Jitae $1,544 ₩1,800,000
42nd Park Jae Chun $1,544 ₩1,800,000
43rd Kyunghwan Lee $1,544 ₩1,800,000
44th Choi Ho Neung $1,544 ₩1,800,000
45th Song Gi Hyuck $1,544 ₩1,800,000
46th Hohyun Jeong $1,287 ₩1,500,000
47th Seung Yeol "Oppa" Kim $1,287 ₩1,500,000
48th Rin Choi $1,287 ₩1,500,000
49th Kim Young Joon $1,287 ₩1,500,000
50th Jeong Mun Su $1,287 ₩1,500,000
51st Hyun Joon Yoon $1,287 ₩1,500,000
52nd Lee Seong Yeop $1,287 ₩1,500,000
53rd Park Chul Woo $1,287 ₩1,500,000
54th DongWoo "GoldenGuy" Kim $1,287 ₩1,500,000
55th Kim Hyo Sic $1,287 ₩1,500,000
56th Gab Yong Kim $1,287 ₩1,500,000
57th Heon Wook Jeong $1,287 ₩1,500,000
58th Gun Wu Kim $1,287 ₩1,500,000
59th Dongyu Kim $1,287 ₩1,500,000
60th Ju Nam "LUCKY" Lee $1,287 ₩1,500,000
61st Park Myoung Je $1,029 ₩1,200,000
62nd Son Ki Hwan $1,029 ₩1,200,000
63rd Junwon Lee $1,029 ₩1,200,000
64th Kim Jangwoo $1,029 ₩1,200,000
65th Yoo Dal Yong $1,029 ₩1,200,000
66th Jaekyung Sim $1,029 ₩1,200,000
67th Sangjin Han $1,029 ₩1,200,000
68th Yoo Yonghyun $1,029 ₩1,200,000
69th Lee Un Pyo $1,029 ₩1,200,000
70th Kyu Seob Cho $1,029 ₩1,200,000
71st Leegyu Ho $1,029 ₩1,200,000
72nd Ha Seung Lim $1,029 ₩1,200,000
73rd Noh Jungwoong $1,029 ₩1,200,000
74th Kim Wan $1,029 ₩1,200,000
75th Hyunsup "dipper" Kim $1,029 ₩1,200,000
76th Dohang Na $943 ₩1,100,000
77th Kim Sohyeung $943 ₩1,100,000
78th Yu Wonseok $943 ₩1,100,000
79th Yang Jin Tae $943 ₩1,100,000
80th Dongjun Kim $943 ₩1,100,000
81st Lee JongKeum $943 ₩1,100,000
82nd Ki Oh Ahn $943 ₩1,100,000
83rd Ku Hyeong Seok $943 ₩1,100,000
84th Ayoung Na $943 ₩1,100,000
85th Ki Woong Kim $943 ₩1,100,000
86th Jae Ryeon Kim $943 ₩1,100,000
87th Yong "Jace" Hyun Lee $943 ₩1,100,000
88th Hong Sung Hyun $943 ₩1,100,000
89th Seungse Yang $943 ₩1,100,000
90th Young Tak Park $943 ₩1,100,000
91st Seokchul Hwang $858 ₩1,000,000
92nd Yu Sung Ho $858 ₩1,000,000
93rd Seok Jun Lee $858 ₩1,000,000
94th Park Gum Sung $858 ₩1,000,000
95th Gun Woo Lee $858 ₩1,000,000
96th Kim Hyung Man $858 ₩1,000,000
97th Lee Pyeog Ho $858 ₩1,000,000
98th Choi Yong Seok $858 ₩1,000,000
99th Park Ju Yong $858 ₩1,000,000
100th Jang Min Hyuk $858 ₩1,000,000
101st Hwang Hee Sun $858 ₩1,000,000
102nd Yongmin "kmhusband" Kim $858 ₩1,000,000
103rd Bum Jin Jung $858 ₩1,000,000
104th Lee Chang Hyun $858 ₩1,000,000
105th "Anonymous" Unknown $858 ₩1,000,000
106th Youngjoon Jang $772 ₩900,000
107th Kim Joong Yeob $772 ₩900,000
108th Dong Woo Lee $772 ₩900,000
109th Seo Sung Yo $772 ₩900,000
110th Cho Mingi $772 ₩900,000
111th Lee Chung Kyu $772 ₩900,000
112th Kyungheum Cho $772 ₩900,000
113th Kim Si Yeon $772 ₩900,000
114th Bae Jong Chan $772 ₩900,000
115th Young Il Yoo $772 ₩900,000
116th Kim Jong Jae $772 ₩900,000
117th Lee Cheol Hun $772 ₩900,000
118th Sunny Jung $772 ₩900,000
119th Kim Jong Kwon $772 ₩900,000
120th Gi Bum Kim $772 ₩900,000
121st Lim Hweehyun $729 ₩850,000
122nd Kim Sang Woo $729 ₩850,000
123rd Chang Soohyun $729 ₩850,000
124th Jong Jin Han $729 ₩850,000
125th Choi Jungmin $729 ₩850,000
126th Byun Keunhyuck $729 ₩850,000
127th Jaehyung "Ace" Park $729 ₩850,000
128th Kim Wonjae $729 ₩850,000
129th Hee Sik Shin $729 ₩850,000
130th Kim Woo Jung $729 ₩850,000
131st Kim Wan $729 ₩850,000
132nd Ji Hwan Lee $729 ₩850,000
133rd Kim Kyung Moon $729 ₩850,000
134th Park Joung Woo $729 ₩850,000
135th Jang So Young $729 ₩850,000
136th Jung Seung Kook $686 ₩800,000
137th Choi Hye Seong $686 ₩800,000
138th Daehyun Park $686 ₩800,000
139th Sungmin Kim $686 ₩800,000
140th Lee Jang Hyun $686 ₩800,000
141st Yu Min Su $686 ₩800,000
142nd Choi On Gwang $686 ₩800,000
143rd Kim Ki Won $686 ₩800,000
144th Jang Ho Moon $686 ₩800,000
145th Jieun Um $686 ₩800,000
146th Austin Yoo $686 ₩800,000
147th Kim Lyun Hyeong $686 ₩800,000
148th Zinmo Kim $686 ₩800,000
149th Woojin "maje" Kim $686 ₩800,000
150th Kim Gyu Wan $686 ₩800,000