Tournament Information

Date: Feb 19 - 28, 2021
Venue: Sochi Casino and Resort Sochi, Russia
Buy-in: руб35,000 + руб3,500
Prize: руб1,590,750
Entries: 101

Other Events

Feb 19, 2021 No Limit Hold'em - Knockout Bounty (Event #2) руб52,500 + 3,500
Feb 19 - 23, 2021 No Limit Hold'em - WPT Opener (Event #1) руб52,500 + 5,250
Feb 20, 2021 No Limit Hold'em - Ladies (Event #3) руб14,000 + 1,400
Feb 20, 2021 No Limit Hold'em - Super Bounty (Event #4) руб87,500 + 5,250
Feb 22 - 24, 2021 No Limit Hold'em - WPT High Roller (Event #5) руб350,000 + 35,000
Feb 23, 2021 No Limit Hold'em - Big Stack Turbo (Event #7) руб28,000 + 2,800
Feb 23 - 28, 2021 No Limit Hold'em - WPT Russia Main Event (Event #6) руб222,810 + 22,190
Feb 24 - 25, 2021 No Limit Hold'em - Big Stack (Event #8) руб70,000 + 7,000
Feb 25, 2021 No Limit Hold'em - Turbo Super Bounty (Event #9) руб56,000 + 3,500
Feb 26, 2021 Pot Limit Omaha (Event #11) руб28,000 + 2,800
Feb 26 - 28, 2021 No Limit Hold'em - WPT Closer (Event #10) руб70,000 + 7,000
Feb 27, 2021 No Limit Hold'em - Turbo Bounty (Event #12) руб35,000 + 3,500
Feb 28, 2021 No Limit Hold'em - Bounty Hunter (Event #13) руб52,500 + 3,500
Feb 28, 2021 Omaha - Bounty (Event #14) руб52,500 + 3,500

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Denis Vladimirov $5,842 руб435,400
2nd Dmitriy Medvedev $3,992 руб297,500
3rd Aleksandr Merzhvinskiy $2,785 руб207,550
4th Dmitriy Sakovich $2,043 руб152,250
5th Artem Gorshkov $1,479 руб110,250
6th Aleksandr Linev $1,127 руб84,000
7th Dmitry Bodrov $897 руб66,850
8th Andrey Vinnikov $719 руб53,550
9th Sonia-Veronika Shashikhina $582 руб43,400
10th Ivan Chetin $512 руб38,150
11th Dmitriy Makharov $512 руб38,150
12th Roman Zhuravlev $427 руб31,850
13th Gardzirabadan Shakhaev $427 руб31,850