Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Yoshito Tanaka
2nd Yusuke Okada
3rd Hirokazu Kobayashi
4th Takahiro Sasabe
5th Ayumu Hamamoto
6th Tatsuhiko "Terry" Terai
7th Taro Yoshimoto
8th Naoki Morita
9th Ryo Kotake
10th Ryo Kasahara
11th Hikaru Onoki
12th Junya Yamada
13th Hiroki Fukuda
14th Yuma Tashiro
15th Keisuke Hikosaka
16th Ryutaro Suzuki
17th Kentaro Somekawa
18th Mizuki Murata
19th Shohei Kamitani
20th Kazuhito Okuda
21st Koji Haga
22nd Yasuhiko Goto
23rd Ruiko Mamiya