Tournament Information

Date: Nov 16 - 24, 2013
Venue: Cash Ville Casino Astana, Kazakhstan
Event: No Limit Hold'em - Turbo Deepstack (Nov 17, 2013)
Buy-in: $100
Prize: $16,900
Entries: 169

Other Events

Nov 17, 2013 No Limit Hold'em - Turbo Deepstack $100
Nov 18, 2013 No Limit Hold'em - Bounty $250
Nov 20, 2013 No Limit Hold'em - Team Event $200
Nov 20, 2013 No Limit Hold'em - Turbo Deepstack $300
Nov 16 - 20, 2013 Kazakhstan Poker Championship $400
Nov 22, 2013 No Limit Hold'em - Turbo Deepstack $200
Nov 23, 2013 No Limit Hold'em - 6 Max Deepstack $700
Nov 21 - 24, 2013 EAPT No Limit Hold'em - Main Event $1,375 + 125

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Albert Khalilov $3,770
2nd Talgat Akelkheev $2,658
3rd Sergey Pushkin $1,700
4th Dosan Zhakenov $1,250
5th Konstantin Solovev $940
6th Yana Speshkova $760
7th Jakov Kachanovskij $630
8th Ruslan Gulyamov $510
9th Denis Chigulin $370
10th Nurlan Amangaliev $275
11th Oleg Zalesov $275
12th Segazay Karatay $275
13th Erlan Salikbaev $230
14th Darhan Rahimzhanov $230
15th Konstantin Orshulevin $230
16th Dmitriy Spektor $200
17th Daniyar Amanov $200
18th Dmitriy Zhiglov $200