Tournament Information

Date: Nov 28 - Dec 9, 2019
Buy-in: NT$7,000 + NT$700
Prize: NT$502,500
Entries: 74

Other Events

Nov 28 - 29, 2019 No Limit Hold'em - Monster Stack (Event #1) NT$15,000 + 1,500
Nov 29, 2019 No Limit Hold'em - Ladies of Poker NT$7,000 + 700
Nov 29 - 30, 2019 No Limit Hold'em - Head Hunter (Event #3) NT$12,000 + 1,000
Nov 29 - 30, 2019 No Limit Hold'em - High Rollers (Event #4) NT$80,000 + 8,000
Nov 29 - Dec 4, 2019 APT No Limit Hold'em - Main Event NT$30,000 + 1,000
Nov 30, 2019 No Limit Hold'em - High Rollers Single Day (Event #6) NT$50,000 + 5,000
Nov 30 - Dec 1, 2019 Pot Limit Omaha (Event #5) NT$8,000 + 800
Dec 1, 2019 No Limit Hold'em (Event #7) NT$7,000 + 700
Dec 2 - 3, 2019 No Limit Hold'em (Event #8) NT$9,000 + 900
Dec 3 - 4, 2019 No Limit Hold'em (Event #9) NT$9,000 + 900
Dec 3 - 4, 2019 No Limit Hold'em - High Roller (Event #10) NT$80,000 + 8,000
Dec 4, 2019 No Limit Hold'em - High Rollers (Event #12) NT$50,000 + 5,000
Dec 4 - 5, 2019 Pot Limit Omaha (Event #11) NT$10,000 + 1,000
Dec 5, 2019 No Limit Hold'em (Event #13) NT$7,000 + 700
Dec 5 - 9, 2019 APT No Limit Hold'em - Championships Event NT$45,000 + 4,500
Dec 6, 2019 No Limit Hold'em - WeLoveSport Super Deep Stack Turbo (Event #14) NT$7,000 + 700
Dec 6, 2019 No Limit Hold'em - Deep Stack Hyper Turbo (Event #15) NT$5,000 + 500
Dec 7, 2019 No Limit Hold'em - Deep Stack Turbo (Event #17) NT$5,000 + 500
Dec 7 - 8, 2019 5 Card Pot Limit Omaha (Event #16) NT$9,000 + 900
Dec 8, 2019 No Limit Hold'em - Deep Stack Turbo (Event #20) NT$5,000 + 500
Dec 8 - 9, 2019 No Limit Hold'em - Monster Stack (Event #18) NT$15,000 + 1,500
Dec 8 - 9, 2019 No Limit Hold'em - High Rollers (Event #19) NT$70,000 + 7,000
Dec 9, 2019 No Limit Hold'em - High Rollers (Event #21) NT$50,000 + 5,000
Dec 9, 2019 No Limit Hold'em - Deep Stack Hyper Turbo (Event #22) NT$5,000 + 500

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Peter Chien $4,565 NT$139,100
2nd Po Cheng Yang $3,046 NT$92,800
3rd Yang Kyung Suk $2,117 NT$64,500
4th Zhou Yue Yang $1,529 NT$46,600
5th Yik "Ray" Chiu $1,145 NT$34,900
6th Kelvin Beattie $883 NT$26,900
7th Nguyen Van Dai $702 NT$21,400
8th Seongsu Kong $571 NT$17,400
9th Kai Danilo Paulsen $476 NT$14,500
10th Ben Lai $397 NT$12,100
11th Mark Gruendemann $397 NT$12,100
12th Delfino Ty $331 NT$10,100
13th Ya Shu Yang $331 NT$10,100